KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thông báo nộp học phí HK1/2019-2020

Sinh viên xem Thông báo nộp học phí HK1/2019-2020- ĐHCQ trên trang web Phòng Đào tạo

Sinh viên đóng học phí từ ngày 05/11/2019 đến 19/11/2019.

Sinh viên xem Phiếu đăng ký học phần & tính học phí HK1/2019-2020, ĐHCQ  trên web của Phòng Đào tạo.

Sinh viên kiểm tra các học phần đăng ký trong phiếu đăng ký học phần trước khi đóng học phí. Sinh viên phải đóng học phí đúng thời hạn và giữ lại biên lai để dối chiếu khi cần thiết.

Giáo vụ Khoa Vật lý - VLKT

Số Người Truy Cập

2018200
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
246
1458
4813
2004677
9623
31830
2018200