KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thông báo về việc "Tổ chức Ngày hội chuyên ngành Khóa 2018"

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

Thông báo

V/v Tổ chức Ngày Hội chuyên ngành và Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên khóa 2018

Nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được các thông tin về các bộ môn chuyên ngành và định hướng lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho giai đoạn chuyên ngành, Ban Chủ Nhiệm Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phối hợp với Đoàn Khoa và Hội Sinh viên Vật lý - VLKT sẽ tổ chức Ngày Hội Chuyên ngành và Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên năm thứ 2 (Khóa 2018) vào ngày Thứ bảy, 21-12-2019. Chương trình ngày hội gồm có hai phần:

  • Phần I: Sinh viên khóa 2018 (Ngành Vật lý học) chia ra thành 7 nhóm đi tham quan lần lượt các phòng thí nghiệm của 7 Bộ môn. Mỗi Bộ môn sẽ có cán bộ giới thiệu sơ lược về bộ môn như: Nhân sự, trang thiết bị các phòng thí nghiệm, định hướng nghề nghiệp, khả năng hợp tác với các công ty, viêc làm sau khi ra trường,… Sinh viên có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các cựu sinh viên (do bộ môn mời về nếu có) hiện đang làm việc thành đạt tại các công ty. Thời gian từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 21-12-2019. Sinh viên tập trung tại sân trường ngay cột cờ và chia các nhóm đi tham quan các bộ môn (Mỗi nhóm có 1 SV năm 3/4 hướng dẫn).
  • Phần II: Giới thiệu Chuyên ngành và hướng dẫn đăng ký học phần cho toàn bộ Sinh viên Khóa 2018 (Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân) tại Giảng đường 1 do đại diện của các bộ môn lần lượt gới thiệu về các chuyên ngành và Giáo vụ Khoa sẽ hướng dẫn SV về định hướng lựa chọn chuyên ngành và hướng dẫn cách đăng ký học phần và phân bố thời gian học tập tốt nhất trong giai đoạn chuyên ngành. Sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi thảo luận với Ban chủ nghiệm Khoa và GV. Thời gian tổ chức từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 21-12-2019 tại Giảng đường 1.
  • Sinh viên Ngành Kỹ thuật hạt nhân Khóa 2018 tham quan phòng thí nghiệm và nghe giới thiệu chuyên ngành tại Bộ môn Vật lý hạt nhân, vào lúc 13 giờ 00 ngày Thứ Bảy 21-12-2019. Sinh viên xem thông báo trên trang web của bộ môn: http://vlhn-hcmus.com/

Lưu ý: Thầy cô phụ trách giới thiệu chuyên ngành của bộ môn phải cập nhật lại nội dung học theo Chương trình đào tạo mới của khóa 2016.

Để Ngày hội chuyên ngành được tổ chức thành công và thuận lợi, BCN Khoa cần sự tham gia nhiệt tình của sinh viên Khóa 2018 và sự hỗ trợ từ Đoàn Khoa, LCH sinh viên khoa Vật lý - VLKT, Chi đoàn Cán bộ trẻ và các Thầy Cô. Sinh viên sắp xếp thời gian và đăng ký thành từng nhóm (15-16 sinh viên/Nhóm) tham quan với Ban tổ chức (do Bí thư chi đoàn lớp 2018VLH phụ trách). BTC bố trí người hướng dẫn đường đi và sơ đồ cho các nhóm để SV thuận tiện và an toàn trong đi lại.

                                                                            Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2019

                                                                                   Phó Trưởng Khoa Vật lý & VLKT

 

 

                                                                                          Huỳnh Trúc Phương

Số Người Truy Cập

2018186
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
232
1458
4799
2004677
9609
31830
2018186