KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần HK2/2019-2020 - bậc Đại học chính quy

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần HK2/2019-2020 - bậc Đại học chính quy

THÔNG BÁO
 
Phòng Đào tạo thông báo thay đổi thời gian ĐKHP như sau:
Trong thông báo trước đây, SV khóa 2019 và SV các khóa trước đăng ký học các học phần cùng khóa 2019 là ngày 13/2 đến ngày 16/2/2020, nay được điều chỉnh lại là từ 9h00 ngày 10/02/2020 đến 18h00 ngày 12/02/2020 (dòng chữ màu đỏ trong bảng).
  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

03/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

04/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

05/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

Đăng ký AV4

10/02/2020

12/02/2020

K19 về trước

ĐKHP AV1, AV2, AV3, THCS, HP Tự chọn và HP học lại

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

19/02/2020

22/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

27/02/2020

28/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

Số Người Truy Cập

1914607
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
165
1002
2840
1903374
165
27679
1914607