KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thông báo lịch học Trực tuyến/Trên lớp sau ngày 18/05/2020

Sinh viên đang học trực tuyến các môn chuyên ngành (đợt 1) và Cơ sở ngành (đợt 2) xem lịch học trực tuyến hoặc trên lớp sau ngày 18/05/2020 trong file đính kèm.

Sinh viên sẽ chuyển sang học trên lớp một số môn từ ngày 18/05/2020. Một số môn sẽ tiếp tục học trực tuyến đến ngày 31/05/2020. Sinh viên chú ý kiểm tra email sinh viên và trên hệ thống Moodle để cập nhật Room ID và Password của các lớp trực tuyến từ ngày 18/05/2020. Từ 01/06/2020 tất cả các lớp đều chuyển sang học trên lớp.

Sinh viên có đăng ký học các môn Vật lý đại cương xem lịch học trực tuyến hoặc trên lớp sau ngày 18/05/2020 tại đây.

Sinh viên đăng ký các học phần thực hành, Khóa luận, Seminar tốt nghiệp trở lại trường học từ ngày 18/05/2020 theo thời khóa biểu đính kèm.

Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký học phần của các đợt 1, 2 và 3 xem nếu có bị trùng giờ học thì điều chỉnh hoặc liên hệ thầy Nhẫn (SĐT: 0919786248, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) đễ được hỗ trợ trước ngày 15/05/2020.

Giáo vụ Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Số Người Truy Cập

2018119
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
165
1458
4732
2004677
9542
31830
2018119