KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Tổ Chức - Nhân Sự

 

Cơ cấu tổ chức của Khoa Vật Lý gồm có Ban Chủ Nhiệm Khoa và 8 Bộ môn như sau:

BAN CHỦ NHIỆM

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. LÊ VŨ TUẤN HÙNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. HUỲNH VĂN TUẤN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN VẬT LÝ LÝ THUYẾT

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

TRƯỞNG BỘ MÔN

GS.TS. CHÂU VĂN TẠO

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ BỘ MÔN

PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ CHẤT RẮN

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. TRẦN QUANG TRUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ ỨNG DỤNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. LÊ VŨ TUẤN HÙNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. NGUYỄN VĂN HIẾU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ BỘ MÔN

TS. NGUYỄN CHÍ NHÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ TIN HỌC

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. HUỲNH VĂN TUẤN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. NGUYỄN THÀNH VẤN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG - KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. VÕ LƯƠNG HỒNG PHƯỚC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN KHOA

Số Người Truy Cập

1357558
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
589
504
4337
1349529
9217
18568
1357558