KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Tổ Chức - Nhân Sự

 

Cơ cấu tổ chức của Khoa Vật Lý gồm có Ban Chủ Nhiệm Khoa và 8 Bộ môn như sau:

BAN CHỦ NHIỆM

TRƯỞNG KHOA

TS. LÊ VŨ TUẤN HÙNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. HUỲNH VĂN TUẤN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN VẬT LÝ LÝ THUYẾT

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. CHÂU VĂN TẠO

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ BỘ MÔN

TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ CHẤT RẮN

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. TRẦN QUANG TRUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ ỨNG DỤNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. LÊ VŨ TUẤN HÙNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. NGUYỄN VĂN HIẾU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ BỘ MÔN

ThS. NGUYỄN CHÍ NHÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ TIN HỌC

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. HUỲNH VĂN TUẤN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. NGUYỄN THÀNH VẤN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG - KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. VÕ LƯƠNG HỒNG PHƯỚC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN KHOA

Số Người Truy Cập

1325627
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
561
752
4805
1316502
13363
20122
1325627