KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Giới thiệu công đoàn Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật

Công đoàn Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật, Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

  1. Địa chỉ trang web
  2. Quá trình hình thành: Công đoàn Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật, trực thuộc Công đoàn trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh. Công đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM được thành lập năm 1996 trên cơ sở Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên  tách ra từ Trường Đại Học Tổng Hợp, theo quyết định 1326/GDĐT ngày 30/3/1996 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo để tham gia vào Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Công đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM là cơ quan đại diện và tổ chức CBVC tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển Nhà trường, cơ chế quản lý, chủ trương chính sách liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của CBVC trong Trường. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC về mặt vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC theo đúng qui định của pháp luật.
  3. Hoạt động công đoàn trường
  4. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015: 
Nguyễn Thị Huyền Nga-Chủ Tịch
Nguyễn Hoàng Hưng-Phó Chủ Tịch
Vũ Thị Hạnh Thu-UV.BCH
5.Địa chỉ liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Số Người Truy Cập

1357539
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
570
504
4318
1349529
9198
18568
1357539