KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Các bài viết

Chỉ tiêu đăng ký từng ngành Khoa Vật Lý – VLKT đợt 2 tháng 10/2014

Chỉ tiêu đăng ký từng ngành Khoa Vật Lý – VLKT đợt 2 tháng 10/2014:

 

 

Đợt 1

Đợt 2

Tổng

Ngành Vật Lý Nguyên Tử

      Thạc sĩ

15

20

35

      Tiến sĩ

5

 

5

      Tiến sĩ trong nước theo đề án 911            (15 ngành đã được Bộ duyệt)

3

 

3

      Tiến sĩ phối hợp theo đề án 911

   (3 ngành đã được Bộ duyệt)

 

 

 

Ngành Vật Lý Lý thuyết

      Thạc sĩ

5

15

20

      Tiến sĩ

5

2

7

Ngành Quang Học

      Thạc sĩ

5

15

20

      Tiến sĩ

1

1

2

Tiến sĩ trong nước theo đề án 911            (15 ngành đã được Bộ duyệt)

2

2

4

          Tiến sĩ phối hợp theo đề án 911

   (3 ngành đã được Bộ duyệt)

2

2

4

Ngành Vật lý vô tuyến điện tử (hướng ứng dụng – vật liệu nano)

      Thạc sĩ

0

20

20

Ngành Vật lý vô tuyến điện tử (hướng kỹ thuật)

Thạc sĩ

0

20

20

Ngành Khí tượng và khí hậu học

      Thạc sĩ

0

20

20

Ngành Vật Lý Lý kỹ thuật

      Thạc sĩ

0

15

15

Ngành Vật Lý Lý Chất Rắn

      Tiến sĩ

3

3

6

      Tiến sĩ trong nước theo đề án 911            (15 ngành đã được Bộ duyệt)

2

2

4

Ngành Vật Lý Lý Địa Cầu

     Thạc sĩ

0

20

20

      Tiến sĩ

1

1

2

 

QUAY VỀ TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Số Người Truy Cập

1686160
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
1952
1030
3961
1675830
19773
25836
1686160