KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thông báo đăng ký học phần HK hè - ĐHCQ năm 2018

Sinh viên xem lịch  đăng ký học phần HK hè - ĐHCQ (năm 2018) trên trang web trường. Sinh viên chú ý đăng ký đúng hạn.

Trong HK hè năm 2018 này Khoa Vật lý - VLKT không mở các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. Sinh viên chỉ đăng ký các học trả nợ các học phần đại cương do Phòng Đào tạo mở lớp.

Giáo vụ khoa Vật lý - VLKT

Số Người Truy Cập

1589104
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
166
671
1471
1580802
18947
27744
1589104