KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thông báo đăng ký chuyên ngành khoá 2016

Thông báo

V/v đăng ký vào chuyên ngành Khóa 2016

 

Khoa Vật lý & Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên ngành Vật lý học khóa 2016 (và khóa 2015 chưa vào chuyên ngành) vế việc đăng ký vào chuyên ngành như sau:

1. Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành bằng cách điền vào phiếu đăng ký chuyên ngành trực tuyến tại đây.

2. Thời hạn nộp phiếu: Sinh viên đăng ký trực tuyến trước 16 giớ 00 ngày 14/07/2018.

3. Sinh viên không cần nộp bảng điểm kết quả học tập. Giáo vụ khoa sẽ lấy kết quả học tập từ phòng Đào tạo sau khi có kết quả thi đầy đủ của học kỳ II năm học 2017-2018. Kết quả xét chuyên ngành sẽ được thông báo trên trang web khoa từ ngày 01-15/08/2018.

4. Sinh viên lựa chọn 1 trong 7 chuyên ngành với 2 nguyện vọng. Nếu không đủ điều kiện vào nguyện vọng 1 thì theo học chuyên ngành ở nguyện vọng 2 (nếu đủ điều kiện). Khoa sẽ căn cứ vào điểm trung bình học tập, số tín chỉ tích lũy của 2 năm học và kết quả thi các học phần cơ sở ngành (định hướng chuyên ngành) đã đăng ký học trong học kỳ II năm học 2017-2018 để xét chọn. SV xem Bảng các học phần định hướng xét vào chuyên ngành bên dưới.

5. Nếu sinh viên có điểm trung bình học tập <5,0 hoặc số học phần còn nợ nhiều hơn 15 tín chỉ hoặc số học phần cơ sở đăng ký học và thi đạt ít hơn 5 sẽ không được xét vào chuyên ngành trong đợt này. SV phải học lại các học phần còn nợ và sẽ xét vào chuyên ngành trong đợt tháng 07/2019 cùng với khóa 2017.

 

Bảng các học phần cơ sở ngành tiên quyết định hướng xét vào chuyên ngành:

STT

Chuyên ngành

Các học phần định hướng (Học phần tiên quyết)

1

Vật lý Điện Tử

Điện tử cơ bản, Phương pháp tính

2

Vật lý Chất rắn

Cơ lượng tử 1

3

Vật lý Hạt nhân

Vật lý hạt nhân, Cơ lượng tử 1

4

Vật Lý Địa Cầu

Các phương pháp toán lý, Phương pháp tính

5

Vật Lý Lý Thuyết

Cơ lượng tử 1, Cơ lý thuyết

6

Vật lý Tin học

Phương pháp tính, điện tử cơ bản

7

Vật Lý Ứng Dụng

Điện tử cơ bản, Điện động lực

Lưu ý:

  - Sinh viên phải suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn chuyên ngành, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp thay đổi (chuyển) chuyên ngành sau khi có quyết định chính thức.

Sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thông báo đăng ký chuyên ngành trên trang web của Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.

Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Giáo vụ Khoa (Thầy Nhẫn) để được giải đáp qua số điện thoại: 0919 786 248 hoặc Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Số Người Truy Cập

1589061
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
123
671
1428
1580802
18904
27744
1589061