KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player
Chương trình đào tạo đại học mới nhất của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật được ban hành theo quyết định số 2019/QĐ-KHTN-ĐT ngày 30/9/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và được áp dụng từ khóa 2016.
-Chương trình đào tạo Ngành Vật Lý Sinh viên xem bản mô tả chi tiết tại đây.

- Tầm nhìn và Sứ mạng của Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

 
* Tầm nhìn
  • Trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu mạnh về lĩnh vực vật lý, vật lý kỹ thuật ở Việt Nam, sánh ngang với các trung tâm có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

 

Sứ mạng

  • Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật lý, vật lý kỹ thuật.
  • Tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục ĐH tiên tiến của khu vực và trên thế giới.
 
 - CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VẬT LÝ HỌC
 

CĐR CTĐT - cấp độ 1

CĐR CTĐT - cấp độ 2

 
 

CĐR.1: Có  kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội áp dụng trong lĩnh vực vật lý

CĐR.1.1: Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để nâng cao sự hiểu biết của sinh viên trong lĩnh vực vật lý

 

CĐR.1.2: Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã  hội để nâng cao sự hiểu biết của sinh viên trong lĩnh vực vật lý

 

CĐR.2: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý chuyên ngành

CĐR.2.1: Có kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý điện tử

 

CĐR.2.2: Có kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý chất rắn

 

CĐR.2.3: Có kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý hạt nhân

 

CĐR.2.4: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý địa cầu

 

CĐR.2.5: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý lý thuyết

 

CĐR.2.6: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý tin học

 

CĐR.2.7: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý ứng dụng

 

CĐR.3: Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu

CĐR.3.1: Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động

 

CĐR.3.2: Có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo

 

CĐR.3.3: Có kỹ năng lãnh đạo

 

CĐR.3.4: Có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu

 

CĐR.4: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp vàđọc hiểu tài liệu chuyên ngành

CĐR.4.1: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp

 

CĐR.4.2: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

 

CĐR.5: Có kỹ năng học tập suốt đời và nghiên cứu khoa học

CĐR.5.1: Có kỹ năng học tập suốt đời

 

CĐR.5.2: Có kỹ năng nghiên cứu khoa học

 

CĐR.6: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,  tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị

CĐR.6.1: Có phẩm chất đạo đức tốt

 

CĐR.6.2: Có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,  tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị

 

CĐR.6.3: Có ý thức tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị

 

 

 

Số Người Truy Cập

2018205
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
251
1458
4818
2004677
9628
31830
2018205