KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player
Chương trình đào tạo đại học mới nhất của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật được ban hành theo quyết định số 2019/QĐ-KHTN-ĐT ngày 30/9/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và được áp dụng từ khóa 2016.
 

- Tầm nhìn và Sứ mạng của Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

 
* Tầm nhìn
  • Trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu mạnh về lĩnh vực vật lý, vật lý kỹ thuật ở Việt Nam, sánh ngang với các trung tâm có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

 

Sứ mạng

  • Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật lý, vật lý kỹ thuật.
  • Tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục ĐH tiên tiến của khu vực và trên thế giới.
 
 - Chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục ngành Vật lý học
 
Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức sau:

a. Kiến thức

Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội và chính trị tư tưởng nhằm giúp người học nắm bắt các đặc điểm của tự nhiên, kinh tế, xã hội trong bối cảnh thực tiễn của khoa học và đời sống.

Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực vật lý về một trong những chuyên ngành vật lý hạt nhân, vật lý lý thuyết, vật lý địa cầu, vật lý chất rắn, vật lý điện tử, vật lý tin học, vật lý ứng dụng để người học có thể nghiên cứu, thực hành sản xuất, thiết kế, chế tạo, xây dựng quy trình, khảo sát, đánh giá, giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành vàtrong đời sống sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, y sinh học và môi trường.

Có khả năng vận dụng các công cụ hỗ trợ nghề nghiệp khác để khai thác tối đa các hoạt động kỹ năng chuyên ngành đã được đào tạo.

b. Các kỹ năng mềm

- Kỹ năng nghề nghiệp: Có kiến thức nghề nghiệp và nghiệp vụ; Có kỹ năng sử dụng dụng cụ, trang thiết bị; Có kỹ năng tư duy hiệu quả; Có kỹ năng nghiên cứu khoa học.

- Kỹ năng phát triển cá nhân: Có tính độc lập, sáng tạo; Có tinh thần học hỏi, cầu tiến; Chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; Có tính kiên trì và linh hoạt; Có tư duy sáng tạo và Tư duy đánh giá; Có khả năng tự đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ bản thân; Có khả năng tự tìm hiểu và học tập suốt đời; Biết cách quản lý thời gian và nguồn lực.

- Kỹ năng làm việc nhóm: Thành lập nhóm; Tổ chức hoạt động; Quản lý và phát triển nhóm; Lãnh đạo nhóm và xác định vai trò thành viên trong nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp bằng văn bản; Có kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng nói, trình bày trước đám đông; Kỹ năng phát triển các mối quan hệ xã hội; Kỹ năng hoạch định chiến lược giao tiếp hiệu quả.

- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành.

- Kỹ năng tin học: Tin học cơ bản và chuyên ngành.

c. Phương pháp nghiên cứu và khoa học

Xây dựng ý tưởng; Hình thành vấn đề; Thốngkê tài liệu để xây dựng mô hình lý thuyết và quy trình giải quyết vấn đề, các giải thuyết; Xây dựng các giải pháp, quy trình thực hiện có tính hệ thống.

Thực nghiệm quy trình; khảo sát kết quả thực nghiệm, phân tích, kiểm chứng, so sánh với mô hình lý thuyết và đánh giá tổng hợp.

d. Văn hoá và đạo đức nghề nghiệp

Người học được hình thành và rèn luyện theo các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức; Có trách nhiệm và cách hành xử chuyên nghiệp; Có tính trung thực và nghiêm túc.

e. Phân tích, thiết kế, triển khai và vận hành

Phân tích: Bối cảnh xã hội có liên quan đến ngành nghề; Bối cảnh công ty và doanh nghiệp, Bối cảnh về kinh tế và môi trường sống.

Thiết kế và thực hành kỹ thuật: Xây dựng tiến trình và phương pháp thiết kế một hệ thống; Xây dựng các quy trình sản xuất, điều khiển, xử lý, một đối tượng cụ thể trong vật lý và đời sống thực tế; Có khả năng thiết kế đa ngành, đa mục tiêu.

Triển khai và vận hành: Thử nghiệm, kiểm tra, thực hiện quy trình; Đánh giá, thẩm định quy trình; Tối ưu hóa, cải tiến quy trình; Quản lý quá trình triển khai và vận hành.

f. Trình độ ngoại ngữ:Có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp cận, sử dụng các tài liệu khoa và đạt chuẩn đầu ra B1.2 hoặc tương đương với các chứng chỉ như sau:

Chứng chỉ VNU-EPT đạt 176 do ĐHQG-HCM cấp.

Chứng chỉ IELTS 4.0 do BritishCouncil hoặc IDP Australia cấp

Chứng chỉ TOEFL(iBT) 32 do ETS cấp

TOEIC 4 kỹ năng do ETS cấp

Chứng chỉ PET 80 do Cambridge cấp

 

Số Người Truy Cập

1589119
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
181
671
1486
1580802
18962
27744
1589119