KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thời khóa biểu HK I 2018-2019 và đăng ký học phần (Cập nhật ngày 28/08/2018)

Sinh viên Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 các môn cơ sở ngành và chuyên ngành cập nhật ngày 28/08/2018 tại đây.

Sinh viên chuyên ngành Vật lý điện tử khóa 2016 đăng ký học phần Cấu trúc máy tính (số lượng đăng ký ít hơn 10) sẽ chuyển sang học học phần Thiết kế hệ thống nhúng, giáo vụ khoa đã chuyển lớp.

Sinh viên khóa 2016 lưu ý về việc đăng ký các môn cơ sở ngành chưa học hoặc rớt trong học kỳ II/2017-2018: Sinh viên phải sắp xếp thời gian để đăng ký cho đủ các học phần còn lại trong giới hạn số tín chỉ đăng ký của học kỳ và khả năng học của sinh viên. Nếu sinh viên đăng ký ít tín chỉ và để dành các học phần này sang các học kỳ sau sẽ rất khó xếp lịch vì bị trùng giờ với các học phần chuyên ngành và phải học ở cơ sờ Linh Trung trong học kỳ sau. Đối với các môn chuyên ngành, sinh viên phải đăng ký học đủ hết các môn trong thời khóa biểu của từng chuyên ngành vì các học phần chuyên ngành chỉ mở 1 học kỳ/năm học.

Sinh viên được phép đăng ký học phần hoặc điều chỉnh bổ sung từ 10 giờ 00 ngày 29/08 đến 16 giờ ngày 31/08/2018 như trong thông báo trên web trường.

Sinh viên đăng ký đúng môn học, mã môn học như trong thời khóa biểu của từng chuyên ngành. Sinh viên đăng ký học lại trong thời gian đăng ký chính thức (không có đợt đăng ký trả nợ riêng).

Sinh viên còn nợ học phần Nhập môn lập trình và Tin học cơ sở đăng ký học lại cùng với khóa 2018 theo thông báo tại đây. Sinh viên trả nợ các môn đại cương đăng ký học chung với khóa 2018. Khóa 2018 bắt đầu học từ ngày 20/08 nên sinh viên phải tham gia lớp ngay khi đăng ký học phần.

Sinh viên khóa 2015 trở về trước còn nợ các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành đăng ký học trả nợ chung với khóa 2016 bằng môn tương đương thay thế như trong file đính kèm.

Sinh viên khóa 2015 chưa đạt các học phần anh văn như trong quy định được gia hạn thêm một học kỳ và được phép đăng ký học các học phần chuyên ngành trong học kỳ I/2018-2019, xem trong thông báo đính kèm của PĐT. Từ học kỳ II năm học 2018-2019, nếu sinh viên chưa đạt học phần anh văn sẽ không được đăng ký học tiếp các môn chuyên ngành và khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp. 

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu cần tư vấn hoặc giải quyết vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải quyết.

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo thường xuyên để cập nhật lịch học và phòng học. Sau khi đăng ký xong, sinh viên phải lưu lại kết quả đăng ký ra file exel để làm minh chứng sau này.

Thông tin Giáo vụ khoa: Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn; số điện thoại: 0919786248; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý khi liên hệ:

- Sinh viên gởi mail phải có tiêu đề rõ ràng liên quan đến vấn đề cần hỏi, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, số điện thoại), nội dung email phải trình bày rõ ràng các nội dung cần giải quyết như đăng ký thêm hoặc hủy học phần (phải ghi rõ: tên học phần, mã lớp, nhóm thực hành muốn đăng ký hoặc hủy).

- Giáo vụ khoa chỉ giải quyết các vấn đề đăng ký học phần theo đúng như trong thông báo đăng ký học phần của phòng đào tạo (đến 14 giờ 00 ngày 31/08/2018). Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

 

Ngày cập nhật 28/08/2018

Giáo vụ khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Số Người Truy Cập

1535495
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
486
711
2883
1527191
16072
21977
1535495