KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ

Sinh xem danh sách bị cảnh cáo học vụbuộc thôi học của học kỳ I năm học 2018-2019 trong các file đính kèm. Đối với sinh viên bị buộc thôi học, Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để xin đăng ký học lại trong thời gian từ ngày 24/09/2018 đến ngày 03/10/2019. Sau thời gian trên, Nhà Trường sẽ không giải quyết.

Giáo vụ khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Số Người Truy Cập

1734958
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
383
1300
5442
1721452
11439
27308
1734958