KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Thời khóa biểu HK II năm học 2018-2019

Sinh viên Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 các môn cơ sở ngành và chuyên ngành tại đây.

Sinh viên khóa 2017 phải đăng ký học và thi đạt ít nhất 5/7 học phần cơ sở ngành để được xét vào chuyên ngành.

Sinh viên xem lịch đăng ký học phần trên web khoa và đăng ký theo đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký đúng môn học, mã môn học như trong thời khóa biểu của từng chuyên ngành.

Sinh viên khóa 2017, 2018 đăng ký học phần Anh văn và Tin học cơ sở theo thông báo đăng ký học phần của PĐT.

Sinh viên khóa 2016 trở về trước đăng ký học trả nợ các môn cơ sở ngành cùng với khóa 2017.

Sinh viên khóa 2015 trở về trước đăng ký học lại các môn chuyên ngành cùng với khóa 2016 theo danh mục các học phần tương đương thay thế như trong link đính kèm

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu cần tư vấn hoặc giải quyết vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải quyết.

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo thường xuyên để cập nhật lịch học và phòng học. Sau khi đăng ký xong, sinh viên phải lưu lại kết quả đăng ký ra file exel để làm minh chứng sau này.

Thông tin Giáo vụ khoa: Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn; số điện thoại: 0919786248; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý khi liên hệ:

- Sinh viên gởi mail phải có tiêu đề rõ ràng liên quan đến vấn đề cần hỏi, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, số điện thoại), nội dung email phải trình bày rõ ràng các nội dung cần giải quyết như đăng ký thêm hoặc hủy học phần (phải ghi rõ: tên học phần, mã lớp, nhóm thực hành muốn đăng ký hoặc hủy).

- Giáo vụ khoa chỉ giải quyết các vấn đề đăng ký học phần theo đúng như trong thông báo đăng ký học phần của phòng đào tạo (ngày 27/02/2019). Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

 

Sinh viên lưu ý các cột mốc đăng ký học phần như sau:

- Đăng ký học phần từ: ngày 13/02/2019 đến ngày 17/02/2019

- Học phần Anh văn (K2017 và K2018) và Tin học cơ sở (K2018) sẽ ĐKHP từ: ngày 14/02/2019 đến ngày 17/02/2019

- PĐT sẽ cho SV điều chỉnh ĐKHP (đợt 1) từ: ngày 17/02/2019 đến ngày 22/02/2019
 
- SV điều chỉnh ĐKHP (đợt 2) : ngày 27/02/2019 đến ngày 28/02/2019. 

 

 

Ngày cập nhật 30/01/2019

Giáo vụ khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Số Người Truy Cập

1680065
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
693
884
4135
1668894
13678
25836
1680065