KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SYLVAN LEARNING TUYỂN DỤNG

1. Vị trí: Giáo viên Toán
- Loại công việc: toàn thời gian
- Nơi làm việc: tại chi nhánh trực thuộc Công ty.
2. Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến chương trình Toán, bao gồm:
. Giảng dạy
. Kiểm tra xếp lớp cho học viên
. Quản lý lớp và chăm sóc học viên
. Điều phối giáo viên
. Tham gia các hoạt động đào tạo
3. Chi tiết:
3.1. Giảng dạy: 80 giờ/ tháng.
3.2. Kiểm tra xếp lớp
. Kiểm tra trình độ học viên
. Xếp lớp phù hợp trình độ
. Tư vấn lộ trình đào tạo cho phụ huynh
3.3. Quản lý lớp và chăm sóc học viên
. Quản lý tình hình học tập của học viên tại cơ sở
. Quản lý lớp học (bao gồm cả việc chuẩn bị và theo dõi lớp học theo quy định/ quy trình)
. Báo cáo tiến độ và kết quả học tập cho phụ huynh định kỳ
. Phụ đạo học viên (khi cần)
3.4. Điều phối giáo viên
. Sắp xếp lịch dạy cho giáo viên
 
. Theo dõi giờ dạy, làm timesheet giáo viên
. Tổng hợp giờ dạy và chuyển về phòng nhân sự tính lương theo thời gian qui định
3.5. Tham gia các hoạt động đào tạo; học hỏi và chia sẻ kiến thức theo kế hoạch/ yêu cầu của
Phòng Học thuật và Công ty;
3.6. Công việc khác theo phân công
4. Thời gian làm việc: 48 giờ/ tuần.
Chế độ làm việc: theo quy định của Công ty.
5. Thù lao (trước thuế): 7-8 triệu/ tháng

Số Người Truy Cập

1884047
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
556
863
4942
1873026
25469
29198
1884047