KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Các bài viết

DANH SÁCH SV ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ HK2 NH 2018-2019

Nguồn: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/191-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/thong-bao-khac/2328-dssv-dat-chuan-dau-ra-ngoai-ngu-hk2-20189-2019?Itemid=437

 

File đính kèm là danh sách đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ chỉ tính trong HK 2 (đến ngày 28/6/2019).

SV đã đạt chuẩn trước đó không có tên trong ds này.

Danh sách: https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2328/DS%20dat%20chuan%20AV%20HK2%2018%2019.xlsx

Số Người Truy Cập

2018145
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
191
1458
4758
2004677
9568
31830
2018145