KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

MAKING PHYSICS INTERESTING & EXCITING

Get Adobe Flash player

Kết quả xét chuyên ngành Khóa 2017 Ngành Vật lý học

BCN Khoa Vật lý – VLKT thông báo đến sinh viên khóa 2017 (và 2016B) Ngành Vật lý học kết quả xét vào chuyên ngành như sau:

- Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành của các chuyên ngành, Khoa Vật Lý - VLKT quyết định những sinh viên Ngành Vật lý học - Khoá 2017 được vào các chuyên ngành theo danh sách đính kèm như sau:

 

+ Danh sách 17 SV vào chuyên ngành Vật lý Điện tử

+ Danh sách 04 SV vào chuyên ngành Vật lý Địa cầu

+ Danh sách 16 SV vào chuyên ngành Vật lý Hạt nhân

+ Danh sách 11 SV vào chuyên ngành Vật lý Lý thuyết

+ Danh sách 23 SV vào chuyên ngành Vật lý Tin học

+ Danh sách 14 SV vào chuyên ngành Vật lý Ứng Dụng

 

- Danh sách 08 sinh viên chưa vào chuyên ngành phải học lại các học phần đại cương còn nợ và các học phần chung trong năm học 2019-2020. Đến tháng 07-2020, khoa sẽ xét vào chuyên ngành cùng với khoá 2018. Khi đó, nếu SV vẫn còn nợ nhiều học phần và điểm trung bình học tập quá thấp cũng sẽ không được vào chuyên ngành và không được đăng ký học tiếp. 

- Sinh viên khóa 2016 còn nợ (hoặc chưa học) các học phần Anh văn phải hoàn tất  4 học phần anh văn hoặc nộp chứng chỉ tiếng anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định trước khi đăng ký học các học phần chuyên ngành trong học kỳ I năm học 2019-2020

- Sinh viên khóa 2017 còn nợ (hoặc chưa học) các học phần Anh văn phải hoàn tất 4 học phần anh văn hoặc nộp chứng chỉ tiếng anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định trước khi đăng ký học các học phần chuyên ngành trong học kỳ I năm học 2020-2021.

Sinh viên có khiếu nại hoặc cần giải đáp vui lòng liên hệ Thầy Nhẫn (Giáo Vụ Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Điện thoại: 0919 786 248). Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp thay đổi chuyên ngành sau khi đã có quyết định chính thức (ngày 15/08/2019). SV xem thời khóa biểu và danh sách các học phần của HK I năm học 2019-2020 trên trang web Khoa, Bộ môn để đăng ký học phần theo đúng chuyên ngành. Bộ môn sẽ tổ chức buổi sinh sinh hoạt đầu khóa  vào tuần đầu của học kỳ, sinh viên xem lịch trên trang web của bộ môn hoặc bảng thông báo của bộ môn. 

 

Tp. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2019

BCN Khoa Vật lý - VLKT

Số Người Truy Cập

1884171
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Rồi
Tháng Này
Tháng Rồi
Tất Cả
680
863
5066
1873026
25593
29198
1884171