Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

 

1. GIỚI THIỆU

Bộ môn Vật lý Chất rắn được thành lập năm 1980 được tách ra từ bộ môn Điện tử - Chất rắn (thành lập năm 1976) trực thuộc Khoa Vật Lý. Các PGS Đỗ Hải, PGS Quan Hán Khang và PGS Trương Quang Nghĩa là các Trưởng Bộ môn của Bộ môn qua các thời kỳ từ năm 1980 - 2006
Trưởng Bộ môn hiện nay là PGS.TS Trần Quang Trung.

 

2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

Bộ môn Vật lý Chất rắn hiện nay đang đào tạo theo 3 hướng cơ bản:

 

3. HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Hợp tác trong nước:

  • Khoa Công nghệ - Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà nội
  • Phòng Quang học – Ngọc học – Viện Khoa học VN

2. Hợp tác ngoài nước:

  • Viện Vật lý – Viện Khoa học Prague – Công hòa Czech
  • Nano Lab – Đại học kỹ thuật Prague (CTU) – Cộng hòa Czech
  • Khoa Vật Lý – Đại học Moncton – Canada
  • Đang tiến hành xây dựng hợp tác với Khoa Vật lý – Đại học LaTrobe – Úc, khoa Vật lý – Đại học Ulsan – Hàn quốc

 

4. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI HỌC

1. Làm giảng viên giảng dạy đại học, Chuyên viên nghiên cứu tại các phòng TN của Trường, Khoa.

2. Công tác tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu như:

  • Phân viện Vật lý Tp Hồ Chí Minh
  • Phân viện Khoa học Vật liệu Nha trang
  • Trung tâm đo lường và tiêu chuẩn khu vực 3…

3. Công tác tại Phòng TN Nano ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao

4. Công tác tại các Sở Khoa học và Môi trường ở các tỉnh thành.

5. Các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, vật liệu mới

6. Giáo viên giảng dạy Vật lý phổ thông

7. Làm việc tại các công ty.

Học vật lý nói riêng, các ngành khoa học cơ bản nói chung sẽ hình thành cho sinh viên những nền tảng kiến thức cơ bản, khả năng tư duy nhanh nhạy, dễ dàng trong việc tiếp thu những kiến thức mới của các ngành khác. Đây là một lợi thế không nhỏ trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp phải làm việc trái nghề