Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Thông báo môn học

Vật Liệu Cấu Trúc Nano và Ứng Dụng Trong Đời Sống

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn thông báo môn học:

                 "Vật Liệu Cấu Trúc Nano và Ứng Dụng Trong Đời Sống"

                  do "GS. Anton Fojtik - Czech Technical University in Prague" giảng dạy bằng tiếng Anh.

Thời gian: 3/03/2014 - 30/03/2014 

       8:30 - 11:30: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Tại phòng: E203 Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Nội dung môn học: 

Evolution of nanotechnology

How to prepare nano particles?

Method of identification and detection

Manipulation of nanoparticles surface processes

Preparation of nanoparticles for biomedical applications

Limits and outlook to the future.

Đăng ký học hoàn toàn miễn phí. Đăng ký tham gia qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mọi thông tin chi tiết về GS. Anton Fojtik, xin liên hệ: Mr Tài: 0902.656.820 

Thông tin về CVhướng nghiên cứu của giáo sư: Xem file đính kèm