Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật

                                    Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

 

 

THÔNG BÁO

về việc tham dự seminar

            Bộ môn Vật Lý Chất Rắn trân trọng kính mời các quí vị có quan tâm tham dự seminar khoa học tại phòng E203 với các chủ đề :

  • COMBINED DEPOSITION TECHNIQUES OF Si:H THIN FILMS WITH EMBEDDED NANOPARTICLES AS A PERSPECTIVE FOR PHOTONICS OR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS

            Người trình bày:

Tiến sĩ Jiri Stuchlik

Viện Vật Lý – Viện hàn lâm khoa học Cộng Hòa Czech

Thời gian: 9:30 ngày 28 tháng 8 năm 2014

 

  • PHOTO- AND ELECTRO-LUMINESCENCE OF PbS-NPs PREPARED BY THE LANGMUIR–BLODGET METHOD AND LASER ABLATION WITH PERSPECTIVES FOR PHOTONIC APPLICATIONS

          Người trình bày:

Tiến sĩ The Ha Stuchlikova

Viện Vật Lý – Viện hàn lâm khoa học Cộng Hòa Czech

         Thời gian: 10:30 ngày 28 tháng 8 năm 2014

   Trân trọng kính mời