Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật lý Chất rắn xin thông báo seminar khoa học

Người trình bày:  Tiến sĩ Lê Thụy Thanh Giang 

Tên seminar: Chế tạo sợi nano III-V bằng phương pháp epitaxy chùm nguyên tử.

Thời gian: 15h30, thứ sáu 17/10/2014

Địa điểm: Phòng F111

Kính mời các thầy cô và sinh viên quan tâm đến tham dự. 

Trân trọng,