Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Lịch thi Học Kì I - Năm 2015

STT

Mã HP

Tên học phần

Mã lớp

Số SV

Thứ

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

Địa điểm thi

Ghi chú

1

VLH301

Đại cương Khoa học vật liệu

1

21

Hai

29/12/2014

15g00

F305

NVC

 

2

VLH302

Tính chất cơ nhiệt vật rắn

1

24

Hai

05/01/2015

07g00

F305

NVC

 

3

VLH303

Vật lý bán dẫn

1

23

Bảy

10/01/2015

12g30

F305

NVC

 

4

VLH305

Thực tập chuyên đề 1

1

20

Sáu

19/01/2015

9g00

BM VLCR

NVC

Nộp bài thực tập

5

VLH310

Kỹ thuật chân không và chế tạo màng mỏng

1

13

Hai

05/01/2015

15g00

F205B

NVC

 

6

VLH311

Kỹ thuật phân tích phòng thí nghiệm

1

13

07/01/2015

15g00

F302

NVC

 

7

VLH312

Kỹ thuật siêu âm

1

12

Ba

13/01/2015

07g00

F305

NVC