Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Vật liệu khối

 

Vật liệu khối:

  1. Chế tạo tinh thể (ADP, KDP, Xennhet...) bằng phương pháp hạ nhiệt động
  2. Chế tạo, nghiên cứu vật liệu Nhiệt Phát Quang (LiF, CaSO4:Dy, Al2O3:C...); Ứng dụng đo liều và định tuổi bằng Nhiệt Phát Quang

Tinh thể KDP

Tinh thể Xennhet