Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Liên Hệ

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn - Phòng E204

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật.

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ Phường 4 Quận 5 TPHCM

Điện thoại: