Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Đào tạo cử nhân

 

Đào tạo Bậc CỬ NHÂN

 

Năm 3 Năm 4
HK1 HK1
 • Vật lý bán dẫn 
 • Đại cương Khoa học vật liệu 
 • Tính chất cơ nhiệt của vật rắn
 • Ứng dụng máy tính
 • Thực tập chuyên đề 1
 • Kỹ thuật chân không và chế tạo màng mỏng
 • Kỹ thuật phân tích phòng thí nghiệm

- Các môn học chuyên ngành tự chọn và hệ Cử nhân tài năng:

 • Lý thuyết mô phỏng vật liệu bán dẫn
 • Vật liệu cấu trúc nano

 

 

HK2 HK2
 • Linh kiện bán dẫn
 • Tính chất quang của vật rắn 
 • Kỹ thuật nuôi tinh thể
 • Thực tập chuyên đề 2

 

 • Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc:

 • Seminar
 • Vật lý tính toán
 • Vật lý mô phỏng