Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Danh sách Khóa Luận Tốt Nghiệp

2008-2012

Sinh viên

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Trần Hồng Nhân

 

XÂY DỰNG HỆ ĐO µTAS

 

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Nguyễn Nhật Quang

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CẢM BIẾN NHẠY KHÍ BƯỚC ĐẦU CHẾ TẠO CẢM BIẾN NHẠY KHÍ NH3 DỰA TRÊN TỔ HỢP GRAPHENE VÀ DÂY NANO BẠC


ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Giáo viên phản biện:

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Lê Quý Lộc

XÂY DỰNG HỆ ĐO HALL

ThS. Trần Minh Đạo

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Trần Vĩnh Sơn

Trương Cẩm Hồng

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA MÀNG DÂY NANO BẠC

 

ThS. Hoàng Thị Thu

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Trương Văn Phát

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ CẤU TRÚC BLEND P3HT:PCBM

ThS. Trần Vĩnh Sơn

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Hoàng Thị Thu