Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Khóa Luận Tốt Nghiệp - (2009-2013)

Danh sách Khóa Luận Tốt Nghiệp

2009-2013

Sinh viên

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Hoàng Thùy An

 

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TCD ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ LỚP MÀNG MoS2 ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH LỚP VI CƠ VÀ PHƯƠNG PHÁP CVD

 

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Trần Minh Đạo

 

Hồ Thị Ngọc Lan

NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TỔ HỢP TIO2/GRAPHENE


PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Hoàng Thị Thu

 

Thập Thị Kim Huỳnh

XÂY DỰNG

HỆ ĐO µTAS LASER

 

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Nguyễn Huỳnh Như

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG  DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT DỰA TRÊN TỔ HỢP LAI GRAPHENE- AGNWS.

 

ThS. Hoàng Thị Thu

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Phan Minh Hạnh

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH NHẠY KHÍ CỦA

GRAPHENE CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP       HÓA HỌC

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

Giáo viên phản biện:

PGS.TS Trần Quang Trung

Nguyễn Văn Thắng

TỰ ĐỘNG HÓA PHÉP ĐO XÁC ĐỊNH BẪY BỀ MẶT CỦA TIẾP GIÁP ĐIỆN MÔI-BÁN DẪN SỬ DỤNG XUNG NGẮN TỐC ĐỘ CAO

ThS. Trần Minh Đạo

 

Giáo viên phản biện:

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Trần Trọng Nhân

NÂNG CAO TÍNH CHẤT QUANG-ĐIỆN CỦA

MÀNG AMORPHOUS SILICON LOẠI N ỨNG

DỤNG VÀO CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Hoàng Thị Thu