Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

 Bộ môn Vật lý Địa cầu được thành lập năm 1965 tại Đại học Khoa học Sài Gòn. Từ năm 2002 đổi tên là Bộ môn Vật lý Trái đất và từ năm 2005 là Bộ môn Vật lý Địa cầu, trực thuộc khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM. Trưởng bộ môn hiện nay là PGS.TS Nguyễn Thành Vấn.

 

 

 TB: Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận và seminar tốt nghiệp 2011 - 2015: Xem chi tiết

 TB: Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2011 - 2015: xem chi tiết

 Seminar về Địa chấn cho dầu khí và Động đất sóng thần: xem chi tiết

 Danh sách SV chuyên ngành VLĐC khóa 2011: xem chi tiết

 Danh sách SV bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2010: xem chi tiết

 

 Một số hình ảnh về buổi seminar về Địa chấn cho dầu khí và Động đất sóng thần

  Tìm hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ GPR - ra đa xuyên đất tại TT Khâm Đức, Quảng Nam