Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

Thời khóa biểu HK I năm học 2013-2014

Giáo vụ Khoa Vật lý - VLKT thông báo đến sinh viên các khóa 2009, 2010, 2011 thời khóa biểu học kỳ I năm học 2013-2014 (file đính kèm), các học phần chung, cơ sở và chuyên ngành học tại cơ sở Nguyễn Văn cừ. Thời khóa biểu các môn chuyên ngành, sinh viên xem tại các bảng thông báo của bộ môn hoặc các trang web của bộ môn. Các học phần đại cương học cùng khóa 2012, 2013 sinh viên xem thông báo của phòng đào tạo, trên trang web trường. Sinh viên chú ý đăng ký học phần qua mạng theo đúng lịch của phòng đào tạo, thời gian đăng ký từ 8h00 ngày 28/08/2013 đến 17h00 ngày 01/09/2013.

 + Sau khi hết thời hạn đăng ký, sinh viên phải kiểm tra lại kết quả đăng ký của mình trên website trường.

+ Trường sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký dưới 10 sinh viên.

+ Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo tại Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

Sinh viên liên hệ Thầy Nhẫn (Giáo Vụ Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Điện thoại: 0919 786 248) để được hổ trợ khi cần thiết.