Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

Danh sách sinh viên vào chuyên ngành Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật:

 

 

Khóa 012

Xem danh sách: đính kèm

Thông tin chi tiết: xem tại phòng bộ môn Vật lý Địa cầu.

 

Khóa 011

Xem danh sách: đính kèm

Thông tin chi tiết: xem tại phòng bộ môn Vật lý Địa cầu.