Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - SINH VIÊN KHÓA 2010

Ngày bảo vệ: thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Buổi sáng: bắt đầu lúc 8h00

Buổi chiểu: bắt đầu lúc 13h30

STT

Họ và Tên

Tên đề tài

GVHD

GVPB

1

Nguyễn Công Chất

ÁP DỤNG BỘ LỌC RADON ĐỂ HẠN CHẾ SÓNG PHẢN XẠ NHIỀU LẦN

TRONG ĐỊA CHẤN PHẢN XẠ

ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

ThS. Đặng Hoài Trung

2

Nguyễn Thị Hồng Đấy

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ TỰ NHIÊN SP

VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU

 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

TS. Nguyễn Hồng Bàng

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

3

Hà Minh Luyện

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP RAĐA XUYÊN ĐẤT TRONG KHẢO SÁT CÁP VÀ SÀN BÊ TÔNG

DỰ ỨNG LỰC

ThS. Đặng Hoài Trung

ThS. Võ Nguyễn Như Liễu

4

Đào Phúc Hưng

CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU

VẬT LÝ GIẾNG KHOAN NGHIÊN CỨU

 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

TS. Nguyễn Hồng Bàng

Cô Bùi Thị Thùy Linh

5

Nguyễn Thị Phương Anh

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA KÊNH SÓNG MẶT

ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

TS. Nguyễn Hồng Bàng

6

Nguyễn Thị Phượng

PHÂN TÍCH ƯU – NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D VÀ PHƯƠNG PHÁP RADAR XUYÊN ĐẤT: MÔ HÌNH VÀ THỰC TẾ      

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

ThS. Võ Nguyễn Như Liễu

7

Nguyễn Vũ Hà

XÁC ĐỊNH ĐỘ TỔNG KHOÁNG HÓA M (MG/L) CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH

BỞ RỜI THEO TÀI LIỆU CAROTA ĐIỆN TRỞ SUẤT BẰNG CÔNG THỨC HỒI QUY THỰC NGHIỆM

Bùi Thị Thùy Linh

TS. Nguyễn Hồng Bàng

8

Trương Thị Hiệp

SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BIÊN ĐỘ CỰC ĐẠI TRONG THUẬT TOÁN DỊCH CHUYỂN F- D

ThS. Võ Nguyễn Như Liễu

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

9

Nguyễn Công Định

ÁP DỤNG BỘ LỌC NGƯỢC TIÊN ĐOÁN

TRONG MIỀN TAU – P VÀO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ

SỐ LIỆU ĐỊA CHẤN

ThS. Võ Nguyễn Như Liễu

ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

10

Đàm Trọng Dũng

XÁC ĐỊNH BỀ DÀY VÀ ĐỘ ẨM

LỚP NHỰA ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP

 RA ĐA XUYÊN ĐẤT

ThS. Đặng Hoài Trung

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

11

Lê Thị Minh Huyền

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN TRỄ

TRONG MINH GIẢI TÀI LIỆU

ĐỊA CHẤN KHÚC XẠ

Võ Minh Triết

ThS. Đặng Hoài Trung

12

Trần Lê Ngọc Linh

KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP RA ĐA XUYÊN ĐẤT VÀ ẢNH ĐIỆN 2D TRONG KHẢO SÁT

 ĐỊA CHẤT TẦNG NÔNG

Thầy Nguyễn Văn Thuận

ThS. Võ Nguyễn Như Liễu

13

Đặng Thị Vân Anh

MINH GIẢI CẤU TRÚC TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN 3D VÀ LỰA CHỌN VỊ TRÍ GIẾNG KHOAN THĂM DÒ KHU VỰC CẤU TẠO A, LÔ 15 – 1,

BỒN TRŨNG CỬU LONG

TS. Đỗ Văn Lưu

Thầy Võ Minh Triết

14

Đinh Thị Vân Hà

ỨNG DỤNG BĂNG ĐỊA CHẤN TỔNG HỢP VÀ

MINH GIẢI CẤU TRÚC TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN 3D TẦNG OLIGOCENE C, KHU VỰC A, LÔ 16-2,

BỒN TRŨNG CỬU LONG

ThS. Võ Nguyễn Như Liễu

ThS. Kiều Nguyên Bình

ThS. Đặng Hoài Trung

15

Hồ Thị Thu Thủy

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN VÀ GPR TRONG KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

16

Dương Thành Việt

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ QUẢN LÝ DỮ LIỆU RAĐA XUYÊN ĐẤT

 TRONG KHU VỰC TP.HCM

TS. Trần Thái Bình

Thầy Nguyễn Văn Thuận

17

Bùi Tuấn Cường

TÍNH SỐ NGÀY TOÀN NGÀY – TOÀN ĐÊM

TẠI CÁC VĨ ĐỘ KHÁC NHAU Ở VÙNG HÀN ĐỚI

PGS. TS. Trần Văn Nhạc

TS. Trần Quốc Hà

18

Nguyễn Thị Thanh Thảo

XÁC ĐỊNH BÁN KÍNH CỦA 20 NGÔI SAO SÁNG TIÊU BIỂU BẰNG ĐỊNH LUẬT

STEFAN - BOLTZMANN

PGS. TS. Trần Văn Nhạc

ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

19

Nguyễn Thị Thân

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG BẰNG SÓNG ĐẤT TRONG MẶT CẮT CO CỦA PHƯƠNG PHÁP

RAĐA XUYÊN ĐẤT

ThS. Đặng Hoài Trung

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

20

Nguyễn Thị Dung

KHẢO SÁT CHU KỲ HOẠT ĐỘNG THỨ 24

 CỦA MẶT TRỜI

TS. Trần Quốc Hà

PGS. TS. Trần Văn Nhạc

21

Đặng Diễm Hương

KẾT HỢP XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN VÀ GIS

TRONG KHOANH VÙNG QUẶNG MAGNETIC

TẠI MỎ 9, SEKONG, LÀO

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

TS. Trần Thái Bình

ThS. Đặng Hoài Trung