Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC:

 

1. Nguyễn Thành Vấn, Đặng Hoài Trung và nnk. So sánh mô hình lý thuyết và thực tế của một số dị thường trong rađa xuyên đất và thăm dò điện. Báo cáo HNKH ĐH. Khoa học Tự nhiên TP. HCM lần 8 (2012).

 

2. Nguyễn Thành Vấn,  Lê Văn Anh Cường, nnk. Phương pháp dịch chuyển Kirchhoff: tác động của tham số độ rộng. Tạp chí khoa học về Trái đất 4 (T31), Hà Nội, tr. 307 – 310 (2009).

 

3. Nguyễn Thành Vấn, Đặng Hoài Trung. Áp dụng ra đa xuyên đất trong địa chất công trình, xây dựng và giao thông. Báo cáo KH tại Hội nghị KH. ĐH. Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột (2010).

 

4. Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng, Jadwiga Jarzyna, Sylwia Tomecka – Suchon, Jerzy Zietek.Kết quả bước đầu sử dụng Georadar trong xác định hố ngầm và công trình ngầm tại Tp. HCM. Hội thảo về Ứng dụng công nghệ Georadar trong điều tra tai biến địa chất tại Tp. HCM tại Trường ĐH KHTN ĐHQG Tp.HCM (7/3/2011).

 

5. Võ Minh Triết, Nguyễn Văn Thuận. Nghiên cứu phép hiệu chỉnh động để xác định mô hình vận tốc trong phương pháp ra đa xuyên đất. Báo cáo HNKH ĐH. Khoa học Tự nhiên TP. HCM lần 8 (2012).