Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

- Nghiên cứu lý thuyết các phương pháp Địa vật lý: thăm dò địa chấn, điện, điện từ, trọng lực, từ, carota…

 

- Vật lý thiên văn: lý thuyết chuyển động của các thiên thể vũ trụ…

 

- Ứng dụng các phương pháp Địa vật lý hiện đại, quy trình thực hiện, công nghệ Địa Vật lý…

 

- Tư vấn, hướng dẫn thực hành chuyên môn Địa vật lý