Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

GIỚI THIỆU

        

I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

 Bộ môn Vật lý Địa cầu được thành lập năm 1965 tại Đại học Khoa học Sài Gòn. Từ năm 2002 đổi tên là Bộ môn Vật lý Trái đất và từ năm 2005 là Bộ môn Vật lý Địa cầu, trực thuộc khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM. Trưởng bộ môn hiện nay là PGS.TS Nguyễn Thành Vấn.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. BẬC ĐẠI HỌC

 Từ khóa 2008, sinh viên sẽ học khoảng 140 tín chỉ trong toàn khóa học. Trong đó, khoảng 60 tín chỉ cho giai đoạn đại cương, còn lại là số tín chỉ dành cho giai đoạn chuyên ngành. (Xem thêm)

2. SAU ĐẠI HỌC

 Bộ môn đào tạo sau bậc đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ:

 Hiện tại, bộ môn đang đào tạo khoảng 20 thạc sĩ từ các trường ĐH KHTN, ĐHSP, ĐHCT… và 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành địa vật lý. (Xem thêm)