Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  BẬC ĐẠI HỌC

 Từ khóa 2008, sinh viên sẽ học khoảng 140 tín chỉ trong toàn khóa học. Trong đó, khoảng 60 tín chỉ cho giai đoạn đại cương, còn lại là số tín chỉ dành cho giai đoạn chuyên ngành.

Các môn học giai đoạn chuyên ngành

1. Thiên văn học

2. Vật lý khí quyển

3. Lý thuyết thế

4. Địa chất đại cương

5. Kỹ thuật lập trình cho Vật lý địa cầu

6. Hải dương học đại cương

7. Vật lý địa cầu đại cương

8. Địa vật lý môi trường

9. Thăm dò từ

10. Thăm dò trọng lực

11. Thăm dò điện I

12. Thăm dò điện II

13. Thăm dò địa chấn

14. Địa vật lý giếng khoan

15. Phân tích tài liệu

16. Thực tập thực tế

17. Các phương pháp điện từ

18. Địa chấn học

19. Vật lý ứng dụng

20. Động đất và sóng thần

21. Quản lý dữ liệu GIS

22. Phương pháp GPR

2.  SAU ĐẠI HỌC

 Bộ môn đào tạo sau bậc đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ:

 Hiện tại, bộ môn đang đào tạo khoảng 20 thạc sĩ từ các trường ĐH KHTN, ĐHSP, ĐHCT… và 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành địa vật lý.

 Các môn học sau bậc đại học

1. Địa động lực học

2. Lý thuyết thế và trường

3. Trường địa từ

4. Vật lý khí quyển tầng cao

5. Phương pháp từ tellua và từ biến đổi

6. Thăm dò điện

7. Thăm dò trọng lực

8. Thăm dò địa chấn

9. Phương pháp điện từ

10. Phương pháp trọng lực vệ tinh

11. Thăm dò địa từ

12. Vật lý địa cầu ứng dụng

13.Vật lý địa cầu môi trường

14. Luận văn tốt nghiệp

3.  HỢP TÁC ĐÀO TẠO

- Phân viện Vật lý - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia

- Phân viện Địa lý - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia

- Trung tâm Địa vật lý – Liên đoàn Bản đồ Miền nam

- Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

- Liên đoàn Địa chất 8

- Sở Công nghệ Môi trường TP.HCM và các tỉnh bạn

- Viện Nghiên cứu Dầu khí – Tổng cục Dầu khí

- Trường ĐH. AGH, Balan.