Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

* THÔNG BÁO: LỚP HỌC ĐỊA CHẤN DẦU KHÍ

 

THÔNG BÁO: V/v Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - khóa 2010

   Thời gian: thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014

   Danh sách: xem file đính kèm

 

THÔNG BÁOQuy trình và tiến độ thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên  xem thông báo

 

THÔNG BÁOXét tuyển môn ngoại ngữ bổ sung đối với chứng chỉ TOEFL ITP  xem thông báo