KHOA VẬT LÝ- VẬT LÝ KỸ THUẬT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

 

(Dept. of Physics and Electronic Engineering)

 

 

     LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ban Điện tử là một phận bộ của Khoa học đại học đường thuộc Viện Đại học Sài gòn trong giai đoạn 1956-1958. Sau 1977, Ban điện tử được tách ra thành nhiều bộ môn trong Khoa Vật lý, trong đó có Bộ môn Điện tử thuộc Trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM giữ tên này đến năm 2003. PGS.TS. Nguyễn Hữu Phương giữ chức vụ trưởng bộ môn đến năm 2000 và sau đó  TS. Lê Hữu Phúc tiếp tục  đảm trách nhiệm vụ này.

Thực hiện chiến lược phát triển ngành Điện tử-Viễn thông của trường, Bộ môn Điện tử được tuyển sinh với chỉ tiêu riêng và trở thành thành viên trong Khoa Điện tử-Viễn từ tháng 6 năm 2006.

Tháng 4/2007, Bộ môn Vật lý Điện tử được thành lập trong Khoa Vật Lý (và sau này, tên của Khoa là Vật lý và  Vật lý Kỹ thuật) trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và bắt đầu đào tạo sinh viên năm thứ 3 từ tháng 9 năm 2007. TS. Nguyễn Văn Hiếu được bổ nhiệm trưởng bộ môn và ThS. Nguyễn Chí Nhân là phó bộ môn.

 

Các thầy cô BM Vật lý điện tử năm 2011 

 

 

Mỗi năm số sinh viên theo học tại Bộ môn từ 40 đến 70 sinh viên năm 3. Tính đến năm 2016 này, Bộ môn đã có 8 khóa sinh viên đã và đang học chương trình vật lý điện tử. Thống kê cho thấy khoảng 400 cử nhân chuyên ngành Vật lý điện tử đã tốt nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường- viện tại Tp.HCM với trung bình khoảng 40-50 cử nhân tốt nghiệp hàng năm.

Chương trình Vật lý Điện tử nhằm cung cấp cho Sinh viên những kiến thức nền tảng về Vật lý và kỹ thuật điện tử, tay nghề làm các mạch-thiết bị tự động hóa- robot ứng dụng, mô phỏng và chế tạo các linh kiện bán dẫn/MEMS, thiết kế từng phần các IC và ứng dụng nhúng,…  

 

                                                                 

                                                               Các thầy cô của BM Vật lý điện tử năm 2016

 

 

 

 

                             

                               Sinh viên khóa 2012 và 2013 cùng các thầy cô của BM Vật lý điện tử năm 2016