BỘ MÔN VẬT LÝ TIN HỌC

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

Get Adobe Flash player

       


Vật lý Tin học là một ngành học kết hợp giữa các phần cốt lõi của ngành Vật lý và ngành Khoa học máy tính. Chương trình của ngành Vật lý Tin học xây dựng trên những kiến thức cơ bản của hai ngành học trên sao cho người học có được một nền tảng vững chắc của hai ngành Vật lý và Khoa học máy tính, nắm bắt được sự giao nhau của hai ngành học trên và có kiến thức về ứng dụng của máy tính trong một số lĩnh vực.

Bộ môn Vật lý Tin học thuộc Khoa Vật lý & Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập vào năm 1998 trên cơ sở 2 phòng thí nghiệm Vật Lý Đại Cương (thuộc Bộ môn Vật Lý Ứng Dụng) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Ban Vật Lý của Trường Đại học Đại cương (cũ). Khi thành lập chưa có chuyên ngành đào tạo về Vật lý Tin học. Sau hơn một năm hoạt động, Bộ môn đã đi vào ổn định, nên đã xin trường cho phép mở chuyên ngành đào tạo Cử nhân Vật Lý hướng Vật lý Tin học từ năm 1999. Mỗi năm số sinh viên theo học tại Bộ môn từ 20 đến 50 sinh viên. Sau hơn mười năm đào tạo, đến nay Bộ môn được Đại học Quốc gia Tp.HCM cho phép đào tạo Cao học – chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật từ tháng 2/2010 với hai hướng nghiên cứu là Vật lý tính toán và Đo đạc từ xa.

Mục tiêu của ngành Vật lý Tin học nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về Vật Lý và có kỹ năng cần thiết về Khoa học máy tính để có thể sử dụng máy tính có hiệu quả trong các cơ quan nghiên cứu, các nhà máy và cơ sở sản xuất, hoặc giảng dạy ở bậc Cao đẳng và Trung học.

Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

Người Đang Trực Tuyến

Đang có 5 khách và không thành viên đang online