Thông tin về luận văn cao học của HV Phạm Thanh Tuân

  1. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SILICON NANOWIRES DÙNG Sn LÀM XÚC TÁC TRÊN ĐẾ DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PECVD ỨNG DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ QUANG ĐIỆN
  2. Cơ quan công tác: Institute Applied Material and Science - Vietnam Academy Science and Technology; Address: 01 Mac Dinh Chi Street First District Ho Chi Minh City
  3. Nơi thực hiện đề tài: Cộng hòa Séc
Thông tin chi tiết xin quý thầy cô tải tại đây.

Ngoài ra, quý thầy cô cũng có thể xem thêm các luận văn đã được bảo vệ từ năm 2010 cho đến nay của Bộ môn tại đây:

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vlud/index.php/ct-menu-item-11/81-thong-tin-chung/93-lu-n-van-cao-h-c-lu-n-an-ti-n-si-t-nam-2010