LUẬN VĂN CAO HỌC & LUẬN ÁN TIẾN SĨ (TỪ NĂM 2010)

CÁC CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU NÀY XIN ĐẾN TRỰC TIẾP BỘ MÔN VẬT LÝ ỨNG DỤNG, KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT ĐỂ MƯỢN VÀ PHOTO; HOẶC LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI TÁC GIẢ. CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP BẢN ĐÁNH MÁY VÌ LÍ DO BẢN QUYỀN.
 
1. Nghiên cứu chế tạo màng TiO2 trên đế silic (2009)
 
HVCH: Lâm Thị Anh Hồng - Thầy HD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng.
 
2. Tính toán ảnh hưởng của tạp chất Ga lên cấu trúc điện tử và tính chất quang của ZnO bằng lý thuyết hàm mật độ. (2009)
 
HVCH: Trần Nguyễn Quỳnh Như - Thầy HD: TS. Đinh Sơn Thạch.
 
3. Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua quang xúc tác TiO2/TiN/TiO2 bằng phương pháp phún xạ magnetron DC. (9/2009)
 
HVCH: Ngô Hùng Cường - Thầy HD: PGS.TS.Trần Tuấn.
 
4. Nghiên cứu tính chất điện quang của màng TiN. (9/2009)
 
HVCH: Trần Văn Phương - Thầy HD: PGS.TS.Trần Tuấn.
 
5. Tổng hợp vật liệu SiO2 và SnO2-SiO2 bằng phương pháp sol gel.
 
HVCH: Bùi Thanh Sĩ - Thầy HD: PGS.TS. Lê Văn Hiếu.
 
6. Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang của vật liệu nano CdSe (9/2009)
 
HVCH: Lê Anh Tuấn - Thầy HD: TS. Lâm Quang Vinh
 
7. Nghiên cứu mô phỏng các quá trình tạo màng mỏng trong hệ magnetron DC.
 
HVCH: Lê Sơn Hải - Thầy HD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
 
8. Tính toán và mô phỏng trường điện từ trong sợi tinh thể quang tử bằng thuật toán SMT. (2/2010)
 
HVCH: Dương Quang Long - Thầy HD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh, TS. Đinh Sơn Thạch
 
9. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng trong suốt dẫn điện loại p bằng phương pháp phún xạ magnetron (2/2010)
 
HVCH: Tạ Thị Kiều Hạnh - Thầy HD: GS.TS. Nguyễn Hửu Chí - TS. Trần Cao Vinh
 
10. Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron DC. (2/2010)
 
HVCH: Đinh Công Trương - Thầy HD: GS.TS. Nguyên Hửu Chí - TS. Vũ Thị Hạnh Thu
 
11. Chế tạo và hiệu chỉnh máy đo màu kích thích ba thành phần. (7/2010)
 
HVCH: Hồ Thị Thân - thầy HD: TS. Đinh Sơn Thạch - TS. Ngô Anh Tuấn
 
12. Nghiên cứu về thủy tinh laser pha tạp Tb3+-Yb3+ trong nền NaGdF4 và LiYF4 (8/2010)
 
HVCH: Tống Hoàng Tuấn - thầy HD: PG S.TS.Trần Tuấn
 
13. Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp Cu bằng phương pháp sol-gel
 
HVCH: Đặng Vinh Quang - thầy HD: PGS.TS. Trần Tuấn
 
14. Sự phát sóng hài bậc hai với chùm Bessel bậc không trong tinh thể KDP
 
HVCH: Nguyễn Thanh Lâm- cô HD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh
 
15. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất từ của hạt nano oxit sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học
 
HVCH: Lê Nguyễn Bảo Thư- thầy HD: TS. Lâm Quang Vinh
 
16. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện li rắn lithium lanthanium titanate
 
HVCH: Nguyễn Thị Cát Uyên- thầy HD: PGS.TS. Lê Văn Hiếu
 
17. Nghiên cứu tính chất điện quang của màng ZrN bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC
 
HVCH: Nguyễn Đức An- thầy HD: PGS.TS. Trần Tuấn
 
18. Chế tạo và hiệu chuẩn máy đo màu 3 kích thích thành phần
 
HVCH: Hồ Thị Thân- thầy HD: TS. Đinh Sơn Thạch, TS. Ngô Anh Tuấn
 
19. Nghiên cứu thiết kế hệ thống laser nâng tần
 
HVCH: Phan Thanh Nhật Khoa- thầy HD: PGS.TS.Đặng Mậu Chiến
 
20. Một số nghiên cứu về lí thuyết động học tương tác trong hiện tượng nhiệt phát quang. Mô hình ba bẫy-một tâm tái hợp
 
HVCH: Vũ Thị Phương Hiếu- thầy HD: PGS.TS. Trương Quang Nghĩa
 
21. Nghiên cứu điều kiện tối ưu để có hiệu suất phát sóng hài bậc hai cao
 
HVCH: Trần Thị Thanh Thủy- cô HD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh
 
22. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng quang xúc tác - chống phản xạ bằng phương pháp solgel
 
HVCH: Nguyễn Thị Phương Anh- cô HD: PGS.TS. Dương Ái Phương
 
23. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt ZnO pha tạp loại p bằng phương pháp phún xạ magnetron DC
 
HVCH: Dương Anh Quang- thầy HD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
 
24. Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp Cu bằng phương pháp SOL-GEL
 
HVCH: Đặng Vinh Quang- thầy HD: PGS.TS. Trần Tuấn
 
25. Chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của graphene
 
HVCH: Huỳnh Trần Mỹ Hòa- thầy HD: TS. Trần Quang Trung
 
26. Chế tạo và khảo sát tính chất quang điện của graphene pha tạp
 
HVCH: Lê Thị Thanh- thầy HD: TS. Trần Quang Trung
 
27. Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác
 
NCS: Vũ Thị Hạnh Thu- thầy HD: GSTS. Nguyễn Hửu Chí, PGS.TS Lê Văn Hiếu
 
28. Chế tạo màng điện sắc oxit Vonfram bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron DC từ bia kim loại W
 
HVCH: Nguyễn Đức Thịnh- thầy HD: PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt
 
29. Nghiên cứu tính chất quang của màng mỏng bằng phương pháp ellipsometry
 
HVCH: Nguyễn Đăng Khoa- thầy HD: GS.TS. Lê Khắc Bình
 
30. Tính toán cấu trúc vùng năng lượng của vật liệu bán dẫn bằng phần mềm chuyên dụng
 
HVCH: Lê Hồng Vũ- thầy HD: PGS.TS. Trương Kim Hiếu
 
31. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc Vanadium pentoxide (V2O5)
 
HVCH: Nguyễn Đức Hảo- thầy HD: PGS.TS. Lê Văn Hiếu
 
32. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng nano nhằm ứng dụng tạo cảm biến sinh học và quang xúc tác
 
HVCH: Đặng Thị Mỹ Dung- thầy HD: TS. Lâm Quang Vinh
 
33. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử - chất màu nhạy quang (QDS-DSC)
 
HVCH: Huỳnh Lê Thùy Trang- thầy HD: TS. Lâm Quang Vinh, PGS.TS Dương Ái Phương
 
34. Tổng hợp màng cứng CrN bằng phương phápo phún xạ mạ ion (SIP)
 
HVCH: Đinh Thị Mộng Cầm- thầy HD: GS.TS. Lê Khắc Bình
 
35. Chế tạo màng SnO2 và SnO2:Sb làm điện cực trong suốt bằng phương pháp phún xạ magnetron DC
 
HVCH: Phạm Ngọc Hiền- thầy HD: PGS.TS. Trần Tuấn
 
36. Giếng lượng tử: tính chất và ứng dụng
 
HVCH: Bùi Trung Thành- thầy HD: GS.TS Lê Khắc Bình
 
37. Ảnh hưởng nồng độ khí Hydro lên cấu trúc của màng Si:H chế tạo bằng phương pháp PECVD
 
HVCH: Nguyễn Thị Huỳnh Nga- thầy HD: TS. Trần Quang Trung, GS.TS Lê Khắc Bình
 
38. Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ magnetron DC
 
NCS: Lê Trấn- thầy HD: GS.TS Nguyễn Hửu Chí, PGS.TS Trần Tuấn
 
39. Nghiên cứu cấu trúc của màng WO3 bằng phương pháp quang phổ tia X và phổ Raman
 
HVCH: Bạch Văn Hòa- thầy HD: PGS.TS Trần Tuấn, TS. Lê Văn Ngọc
 
40. Tính toán ảnh hưởng của tạp chất Ga lên cấu trúc điện tử và tính chất quang của ZnO bằng lí thuyết hàm mật độ
 
HVCH: Trần Nguyễn Quỳnh Như- thầy HD: TS. Đinh Sơn Thạch
 
41.Nghiên cứu đánh giá cấu trúc giếng lượng tử InGaN/GaN trong Điot phát sáng (LED) chế tạo bằng phương pháp MOCVD
 
HVCH: Trần Bình Tịnh- thầy HD: PGS.TS Trần Tuấn, PGS.TS Đặng Mậu Chiến
 
42. Chế tạo màng SnO2, SnO2/Ag có tính nhạy khí bằng phương pháp phún xạ magnetron
 
HVCH: Trần Quang Trung- thầy HD: GS.TS Lê Khắc Bình
 
43. Khảo sát tính chất quang xúc tác của TiO2 Rutile bằng lí thuyết hàm mật độ
 
HVCH: Nguyễn Đoàn Thanh Vinh- thầy HD: TS Đinh Sơn Thạch
 
44. Nghiên cứu qui trình chế tạo màng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ magnetron
 
HVCH: Ngô Thị Kim Hòa- thầy HD: PGS.TS Lê Văn Hiếu
 
45. Mô phỏng các đặc trưng điện động của vùng sụt thế cathode trong plasma phóng điện DC của khí Argon
 
HVCH: Cao Sỹ Dũng- thầy HD: PGS.TS Lê Văn Hiếu
 
46. Mô phỏng hiện tượng biến đổi cấu trúc trong Al2O3 và Al2O3.2SiO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình
 
NCS: Nguyễn Hoàng Hưng- thầy HD: PGS.TS Võ Văn Hoàng, PGS.TS Hoàng Dũng
 
47. Nghiên cứu sự dịch chuyển Sol-gel Silica bằng phương pháp phổ dao động
 
HVCH: Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao- thầy HD: TS Lâm Quang Vinh
 
48. Nghiên cứu phân tích mẫu địa hóa bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)
 
HVCH: Nguyễn Thị Mỹ Thiện- thầy HD: TS Nguyễn Văn Định, PGS.TS Dương Ái Phương
 
49. Sử dụng lí thuyết hàm mật độ để giải thích cơ chế quang xúc tác của TiO2 anatase pha tạp Nito
 
HVCH: Phạm Thị Thu Hường- thầy HD: TS Đinh Sơn Thạch
 
48. Nghiên cứu phân tích mẫu địa hóa bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)
 
HVCH: Nguyễn Thị Mỹ Thiện- thầy HD: TS Nguyễn Văn Định, PGS.TS Dương Ái Phương
 
49. Nghiên cứu chế tạo màng đa lớp gương nóng truyền qua quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ magnetron DC
 
HVCH: Hà Tân Hòa- thầy HD: PGS.TS Trần Tuấn
 
50. Biến đổi bước sóng laser và một số ứng dụng
 
HVCH: Lê Duy Nhật- GV HD: TS Lê Thị Quỳnh Anh
 
 
HVCH: Nguyễn Thanh Tú- GV HD: TS Lê Vũ Tuấn Hùng
 
52. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của lớp tiếp xúc n-ZnO:Sn/P-Si
 
HVCH: Nguyễn Đăng Khoa | GVHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
 
53. Chế tạo và khảo sát hiệu ứng phát sóng hài bậc hai của đơn tinh thể KDP
 
HVCH: Phan Trung Vĩnh | GVHD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh
 
54. Mô phỏng vật liệu chiết suất âm
 
HVCH: Võ Kiên Trung | GVHD: TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
 
55. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang-điện của màng dẫn điện trong suốt bằng phương pháp sol-gel
 
HVCH: Hoàng Văn Anh | GVHD: PGS.TS Lê Văn Hiếu, TS. Lâm Quang Vinh
 
56. Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời hữu cơ trên cơ sở vật liệu composite polime dẫn - nano kim loại
 
HVCH: Trần Vĩnh Sơn | GVHD: TS.Trần Quang Trung
 
 
HVCH: Phạm Duy Phong | GVHD: TS.Trần Cao Vinh
 
 
HVCH: Phạm Kim Ngọc | GVHD: TS. Phan Bách Thắng
 
 
HVCH: Phạm Thị Hồng Hạnh-CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
 
 
HVCH: Trần Quang Ánh Nguyệt - CBHD: PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt – TS. Lê Văn Ngọc
 
 
HVCH: Hoàng Xuân Hòa-CBHD: Lê Trấn
 
 
HVCH: Lê Minh Tuấn-CBHD: TS. Lâm Quang Vinh
 
 
HVCH: Đào Thị Băng Tâm | GVHD: TS.Phan Bách Thắng 
 
 
HVCH: Bùi Thị Cẩm Tú | GVHD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh
 
 
HVCH: Trần Hồng Nhân  | GVHD: PGS.TS. Trần Quang Trung 
 
 
HVCH: Trần Thị Ngọc Lam | GVHD: TS. Trần Thị Thanh Vân
 
 
HVCH: Ngô Hồ Quang Vũ  | GVHD: TS. 
 
 
HVCH: Đinh Thị Thúy Liễu  | GVHD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh
 
HVCH: Đỗ Thị Hồng Thấm  | GVHD: TS.Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
 
 
HVCH: Trần Hồng Nghĩa  | GVHD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh
 
 
Tiếng Anh: Making and investigation the developing of KDP single crystals
 
HVCH: Nguyễn Thị Hoài Phương | GVHD: TS Lê Thị Quỳnh Anh
 
 
Tiếng Anh: STUDYING ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF ANTIMONY DOPED SnO2 THIN FILMS BY DC MAGNẸTRON SPUTTERRING
 
HVCH: Nguyễn Văn Duẫn | GVHD: TS Lê Trấn
 
 
Tiếng Anh: Investigate the optical properties of hybrid structure Graphene/ZnO
 
HVCH: Nguyễn Quang Khởi | GVHD: TS Đinh Sơn Thạch
 
 
Tiếng Anh: Synthesis of colloidal gold nanoparticles is used to detect E. coli by QCM sensor
 
HVCH: Nguyễn Thị Thuý Hằng | GVHD: TS.Lâm Quang Vinh
 
 
Tiếng Anh: Research of quantum dots (QDs) conjugated antibody E.Coli O157 H7 for application in biosensor
 
HVCH: Vũ Đức Lân | GVHD: TS.Lâm Quang Vinh
 
 
Tiếng Anh: Study on microfabrication of copper details on flexible substrate by combining between photo-lithography using dry film photoresist and electrochemical method.
 
HVCH: Phan Thị Cẩm Huệ | GVHD: PGS.TS.Đặng Mậu Chiến
 
81. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ QUANG CỦA MÀNG ZnO:In
 
HVCH: Lê Quẹo | GVHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
 
 
Tiếng Anh: Investigation into the effect of laser wavelength on the third-order nonlinear optical properties of Aniline Blue and application to fabricate optical limiting film
 
HVCH: Trần Thị Thuý Oanh | GVHD: TS.Lê Thị Quỳnh Anh
 
 
Tiếng Anh: Synthesis of gold nanorods and applying spectral method to investigate gold nanorod conjugated with biological agents towards QCM sensor applications 
 
HVCH: Hồ Thị Thanh Nhàn | GVHD: PGS.TS.Lâm Quang Vinh
 
 
HVCH: Nguyễn Thị Hảo | GVHD: TS.Lê Vũ Tuấn Hùng
 
 
HVCH: Phạm Thị Hồng Nhung | GVHD: TS.Đinh Sơn Thạch
 
 
HVCH: Phạm Minh Thông | GVHD: TS.Đinh Sơn Thạch
 
 
HVCH: Phạm Minh Trí | GVHD: TS.Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
 
 
 
 
 
.......................................................................VẪN CÒN ĐANG CẬP NHẬT...............................................................