LIÊN HỆ


Các thầy cô trong bộ môn vật lí ứng dụng có nhu cầu đưa thông báo, bài viết, abstract bài báo lên trang web xin vui lòng gửi đến một trong hai địa chỉ mail sau:
  • Yahoo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các cá nhân, tổ chức bên ngoài trường có nhu cầu liên hệ với các thầy cô trong bộ môn xin nhấp vào đây.