ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ ỨNG DỤNG (140 tín chỉ)

Mục tiêu đào tạo của ngành Vật Lý Ứng Dụng

Mục tiêu của ngành Vật Lý Ứng Dụng nhằm đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về Vật Lý và có đủ các kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết về Quang-Quang phổ, laser, vật lý điện tử và plasma, màng mỏng và vật liệu nano. Đồng thời nắm vững các ứng dụng, kỹ năng thực nghiệm và kỹ năng lập trình mô phỏng vật liệu mới.
Bộ môn đặt trọng tâm phát triển theo các hướng chính sau:

  1. Các kiến thức về quang – quang phổ:

Nghiên cứu các ứng dụng của quang và quang phổ, như quang phổ phát xạ nguyên tử, hấp thu nguyên tử, quang phổ phân tử: Hấp thu hồng ngoại, Raman. Phát triển các kỹ thuật nghiên cứu quang phổ thực nghiệm, ứng dụng các phương pháp quang phổ trong nghiên cứu các vật liệu đa pha cấu trúc (gốm và vật liệu tổ hợp) nhằm tìm hiểu/đánh giá công nghệ vật liệu.
Nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ photonics và các ứng dụng của nó. Kiến thức về laser và các linh kiện bán dẫn.

  1. Kiến thức về vật lý điện tử plasma, màng mỏng và vật liệu nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, quang-điện của các vật liệu quang điện tử như các chất bán dẫn (II-VI, III-V), các vật liệu pha tạp ion đất hiếm hoặc kim loại chuyển tiếp, các cấu trúc lượng tử/vật liệu nanô.
Trang bị các kiến thức về điện tử plasma,  chân không và kỹ thuật tạo môi trường chân không. Công nghệ chế tạo màng mỏng và các vật liệu nano bằng các phương pháp như phún xạ magnetron, PLD, solgel, phương pháp hóa lý…. Nghiên cứu các ứng dụng của màng mỏng, vật liệu nano trong các ngành khoa học mũi nhọn, trong y sinh và trong đời sống.

  1. Lập trình mô phỏng:

 Sử dụng các thuật toán mô phỏng các vấn đề về quang học, vật lý plasma phóng điện khí, và các vật liệu có cấu trúc nano, màng mỏng. Hoàn thiện khả năng lập trình bằng ngôn ngữ Matlab, C++….

 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ ỨNG DỤNG 140TC

 

I. HỌC PHẦN BẮT BUỘC

Sinh viên chuyên ngành Vật Lý Ứng Dụng phải học 38 tín chỉ bắt buộc dưới đây

 

 

 

 

 

 

STT

Môn học

Mã số

TCLT

TCTH

Tên GV phụ trách

HỌC KỲ II GIAI ĐỌAN 2

1

Kỹ thuật lập trình C++

 

2

 

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng – Ths.Võ Thị Ngọc Thủy

2

Quang phổ học
(Phân tử (Hồng ngoại + Raman + UV-Vis)

 

3

 

TS. Lâm Quang Vinh, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt

3

Vật lý laser và quang tử học

 

3

 

TS. Lâm Quang Vinh

4

Vật lý chân không và Màng mỏng

 

3

 

TS. Lê Văn Ngọc

5

TT CĐ 1 – Phân tích Quang Phổ

 

 

1

CN. Phan Trung Vĩnh

6

Cơ sở linh kiện bán dẫn

 

2

 

TS. Trần Cao Vinh

 

Tổng cộng

 

12

2

14

HỌC KỲ III GIAI ĐỌAN 2

7

Thiết bi đo và cảm biến

 

2

1

TS. Huỳnh Văn Tuấn

8

Công nghệ chế tạo màng mỏng

 

2

 

TS. Vũ Thị Hạnh Thu

9

Quang điện tử bán dẫn

 

2

 

TS. Võ Hồng Hải

10

TT CĐ2 – Công nghệ chế tạo màng mỏng
(phương pháp phún xạ, bốc bay và solgel) +

đo tính chất quang điện, cấu trúc của màng

 

 

2

Thầy Văn Hồng Khôi
+ CB BM

11

Kỹ thuật phân tích vật liệu

 

1

1

TS. Lê Trấn

12

Vật lý điện tử và plasma

 

3

 

PGS.TS Lê Văn Hiếu

 

Tổng cộng

 

11

3

14

HỌC KỲ IV GIAI ĐOẠN 2

13

 Quang phi tuyến

 

2

 

TS. Lê Thị Quỳnh Anh,

14

Nhập môn về vật liệu nano và ứng dụng

 

1

1

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

15

TT CĐ3 - Các ứng dụng của màng mỏng và vật liệu nano
(Đo MB màng TiO2, sensor khí, khảo sát màng điện sắc…)

 

 

2

Thầy Văn Hồng Khôi +
Cán bộ BM

16

TT CĐ4 – Ứng dụng laser
Khảo sát sự phát sóng hài bậc hai

 

 

2

TS. Lê Thị Quỳnh Anh và CB BM

17

Mô phỏng quang và vật lý plasma

 

 

2

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng,

CN Phan Trung Vĩnh

 

Tổng cộng

 

3

7

10

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

38

 

 

II. HỌC KỲ V GIAI ĐOẠN 2 (TỐT NGHIỆP 10TC)

STT

Môn học

Mã số

TCLT

TCTH

Tên GV phụ trách

1

Khóa luận tốt nghiệp

 

10

 

 

Hoặc

1

Phương pháp tính trong vật lý

 

3

 

 Khoa phân công

2

Quang phổ ứng dụng

 

3

 

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng,

TS. Lâm Quang Vinh

3

Seminar

 

4

 

 CB Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học phần chuyên ngành phải học là

 

38 TC

 

 

Tốt nghiệp

 

10 TC

 

 

Tổng

 

48 TC

 

HỌC PHẦN CHO CỬ NHÂN TÀI NĂNG (7 TC)

1

Quang học và ứng dụng

 

2

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

2

Ứng dụng của vật lý plasma

 

3

PGS.TS. Lê Văn Hiếu

3

Công nghệ bán dẫn

 

2

TS. Trần Cao Vinh

* Thực tập thực tế : Tính riêng, không tính vào trong khung chương trình học.