VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

Chuyên ngành: VẬT LÝ VÔ TUYẾN VÀ ĐIỆN TỬ (hướng Vật Lý Ứng Dụng)

1.Mã số: 60440105

2.Môn thi: Toán cho vật lý, Vật Lý nguyên tử, Ngoại ngữ

3. Đối tượng dự thi: Tất cả các sinh viên các trường đại học hệ chính quy trên toàn quốc ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, sư phạm, v.v...
 

5.Khung chương trình đào tạo

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

A

Kiến thức chung

 

1

Triết học

4

 

2

Ngoại ngữ

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

35

I

Môn học bắt buộc

23

3

Phương pháp NCKH

2

 

4

Nano điện tử (quantum nanoelectronics)

2

1

5

Quang tử học nâng cao (advanced photonics)

2

1

6

Vật lý tinh thể

2

1

7

Vật lý linh kiện điện tử và bán dẫn

2

1

8

Kỹ thuật mô phỏng vật lý điện tử và plasma

1

2

9

Vật liệu nano từ và ứng dụng trong y sinh

2

1

10

Điện tử học phát xạ và ứng dụng

2

1

II

Môn học tự chọn

12

11

Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn

2

1

12

Quang phổ ứng dụng

2

1

13

Thực tập các phương pháp chế tạo vật liệu có kích thước micro – nano

1

2

14

Vật liệu thông minh và ứng dụng

2

1

15

Kỹ thuật chân không và màng mỏng

2

1

16

Khoa học nano – cơ sở và ứng dụng

2

1

17

Vật lý plasma nâng cao

2

1

18

Công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn

2

1

19

Khuyết tật hóa học trong chất rắn

2

1

20

Quang điện tử bán dẫn nâng cao

2

1

21

Hóa học nano

2

1

22

Chuyên đề mới

2

1

 

Thực hành có thể là bài tập, thực tập, seminar …..

 

6. Các kiến thức chuyên môn học viên được trang bị:
- Các kiến thức về vật lý điện tử - linh kiện bán dẫn – vật liệu quang điện tử cấu trúc micro-nano  (photonics)- vật lý plasma: Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện điện tử, vật liệu bán dẫn như LED, photodiode, diode laser, HEMT… Khảo sát các tính chất quang, quang-điện của các vật liệu quang điện tử như các chất bán dẫn (II-VI, III-V) … Nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ photonics và các ứng dụng của nó.
- Kiến thức về màng mỏng và vật liệu nano: Nghiên cứu và chế tạo các ứng dụng của màng mỏng, vật liệu nano trong các ngành khoa học mũi nhọn, trong y sinh và trong đời sống.
 
7. Triển vọng nghề nghiệp: Học viên sau tốt nghiệp có khả năng công tác tại các hãng, công ty công nghệ cao, hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học, hoặc tiếp tục học để nhận bằng tiến sỹ trong và ngoài nước. Xem thông tin tuyển dụng tại Fanpage của Khoa Vật Lý.
 
8.Hướng nghiên cứu và công trình trên các tạp chí quốc tế.
Xem thêm chương trình đào tạo cao học ngành Quang học.