Danh sách khóa luận tốt nghiệp sinh viên K10-VLUD (2010-2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2010 BỘ MÔN VẬT LÝ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀY 24/07/2014

 

Buổi

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

 
 

SÁNG

(Bắt đầu lúc 8h00)

1

Phạm Đăng Lâm

 

MSSV: 1013257

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cấu trúc lõi-vỏ Ru@Pt trên nền carbon vulcan  ứng dụng cho pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp (DMFC)

CBHD: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

CBPB: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

 

Synthesis of Vulcan  carbon-supported Ru-Pt core-shell nano-materials and its applications to direct methanol fuel cell (DMFC)

 

2

Nguyễn Thị Thương

 

MSSV: 0913108

Nghiên cứu chế tạo cấu trúc Pt/(TiO2 nano-tubes) ứng dụng cho pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp

CBHD: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

CBPB: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

 

Synthesis of  Pt / (TiO2 nano-tubes) and its applications to direct methanol fuel cell (DMFC)  

 

3

Cù Thị Thu Hằng

 

MSSV: 1013246

Nghiên cứu chế tạo màng TiN trên một số đế khác nhau

CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

             ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Nguyễn Hữu Kế

 

Fabrication of TiN thin-films on  different substrates   

 

4

Phạm ThanhTuấn Anh

 

MSSV: 1013003

Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng ZnO : (Ga, In) làm điện cực trong suốt chịu nhiệt độ cao

CBHD: TS. Trần Cao Vinh

             HVCH: Nguyễn Hữu Trương

CBPB: TS. Lê Trấn

 

Fabrication of ZnO : (Ga, In) thin-films and its applications to heat-resistant  transparent electrodes

 

5

Nguyễn Thị Tiên

 

MSSV: 1013313

Khảo sát tính chất quang của TiO2 đồng pha tạp với vanadium, nito trên các đế

CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

CBPB: ThS. Nguyễn Hữu Kế

 

An investigation of  optical  properties  of vanadium and nitrogen  co-doped titanium dioxide on  different substrates 

 

6

Quách Đình Bảo

 

MSSV: 1013010

Chế tạo và khảo sát hiệu ứng phát sóng hài bậc 2 của đơn tinh thể KDP (Khảo sát theo cường độ laser 1064nm)

CBHD: ThS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: TS. Lê Thị Quỳnh Anh

 

Fabrication and study of second harmonic generation in KDP single crystal:   dependence of efficiency on 1064-nm input fundamental power  

 

7

Nguyễn Châu Minh Thẩm

 

MSSV: 1013177

Các phương pháp chế tạo đơn tinh thể KDP và khảo sát quá trình tan, phát triển tinh thể bằng kỹ thuật chụp ảnh Time Lapse

CBHD: ThS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: TS. Lê Thị Quỳnh Anh

 

Methods for fabricating KDP single crystal and an investigation of dissolution and crystal growth by Time Lapse photography

 

8

Đoàn Thị Mỹ Duyên

 

MSSV: 1013026

Ảnh hưởng của khí hidro lên màng mỏng ZnO

CBHD: TS. Trần Cao Vinh

             CN. Hoàng Văn Dũng

CBPB: TS. Phan Bách Thắng

 

Effect of hydrogen doping in ZnO thin films

 

Chiều (Bắt đầu lúc 13h00)

9

Hồ Thị Thanh Nga

 

MSSV: 1013267

Nghiên cứu và chế tạo tiếp xúc dị thể n-IZO/i-MgZnO/p-Si bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

             ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Phan Thị Kiều Loan

 

Fabrication and characterization of  n-IZO/i-MgZnO/p-Si  hetero-junction    structure by DC magnetron sputtering

 

10

Lương XuânToàn Nguyên

 

MSSV: 1013273

Nghiên cứu và chế tạo pin mặt trời tiếp xúc dị thể Cu2O/ZnO bằng phương pháp điện hóa

CBHD: ThS. Nguyễn Hữu Kế

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

 

Fabrication and characterization of  Cu2O/ZnO hetero-junction  solar cells by electrochemical method

 

11

Trần Lê Thanh Thủy

 

MSSV: 1013186

Chế tạo hạt nano Cu2O bằng phương pháp Colloidal và khảo sát tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến

CBHD: ThS. Nguyễn Hữu Kế

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

Synthesis of Cu2O  nanoparticles by the colloidal method and its photo-catalytic properties under visible light irradiation

 

12

Phạm Thị Diệu Hân

 

MSSV: 1013257

Chế tạo ZnO nanorod bằng phương pháp điện hóa và khảo sát tính nhạy khí của nó

CBHD: ThS. Hoàng Lương Cường

CBPB:TS. Lê Văn Ngọc

 

Synthesis of ZnO nano-rods by electrochemical method and its gas sensitivity

 

13

Vũ Thị Thắm

 

MSSV: 1013174

Chế tạo pin mặt trời chất nhạy quang CdS PbS bằng phương pháp Silar

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

CBPB: TS. Lê Văn Ngọc

 

Fabrication of CdS PbS  Dye-sensitized Solar Cell by Silar method 

 

14

Vương Nguyễn Phương Loan

 

MSSV: 1013261

Nghiên cứu và chế tạo màng ZnO:Sb bằng phương pháp sol-gel

CBHD: ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Phan Thị Kiều Loan

 

Fabrication and characterization of  ZnO: Sb thin-films by sol-gel method

 

15

Lư Quế Hương

 

MSSV: 1013254

Khảo sát tính chất phát quang của vật liệu SiO2 đồng pha tạp ion Ce3+ và Mg2+

CBHD: ThS. Huỳnh Chí Cường

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

 

Luminescent properties of Ce3+ and Mg2+ co-doped SiO2

 

 

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2010 BỘ MÔN VẬT LÝ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀY 25/07/2014

 

Buổi

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

 
 

SÁNG

(Bắt đầu lúc 8h00)

1

Nguyễn Hữu Hoàng

 

MSSV: 1013059

Nghiên cứu và chế tạo chấm lượng tử cấu trúc lõi/vỏ CdSe/ZnS và biến tính bề mặt bằng MPA

CBHD: ThS. Võ Thị Ngọc Thủy

CBPB: TS. Vũ Thị Hạnh Thu

 

(CdSe) ZnS core-shell quantum dots: synthesis, characterization and surface modification by MPA

 

2

Trần Huyền Phương

 

MSSV: 1013137

Chế tạo ống nano ZnO bằng phương pháp ăn mòn thanh nano và đánh giá hoạt tính xúc tác quang của hệ vật liệu (Ống nano ZnO)/(Màng TiO2)

CBHD: TS. Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Lâm Quang Vinh

 

Synthesis of ZnO nano-tubes by corrosion method and evaluation of photo-catalytic activity of  (ZnO nano-tubes) / (TiO2) system

 

3

Nguyễn Quốc Chung

 

MSSV: 1013019

Nghiên cứu tính chất quang điện của ITO, AZO và GZO ở nhiệt độ cao ứng dụng làm pin mặt trời DSSC

CBHD: TS. Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Lâm Quang Vinh

 

Optoelectronic properties of ITO, AZO and GZO in high temperature and its applications to the manufacturing of DSSC solar cells.

 

4

Võ Thị Kim Tài

 

MSSV: 1013294

Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến kích thước của tinh thể nano Ag tam giác

CBHD: ThS. Huỳnh Chí Cường

CBPB: TS. Lâm Quang Vinh

 

Effect of LED light on the size of the  Ag triangular nano-crystals

 

5

Nguyễn Thị Hồng Ngân

 

MSSV: 1013109

Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời đồng nhạy quang TiO2/CdS/CdSe

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

CBPB: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

 

Optimal design and fabrication of TiO2/CdS/CdSe sensitized solar cells

 

6

Trần VănHiển Khuê

 

MSSV: 1013255

Chế tạo và khảo sát hiệu ứng phát sóng hài bậc 2 của đơn tinh thể KDP (Khảo sát theo góc xoay tinh thể)

CBHD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh

             ThS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: ThS. Nguyễn Thanh Lâm

 

Fabrication and study of second harmonic generation in KDP single crystal:   dependence of efficiency on crystal rotation angle

 

 

7

Nguyễn Thị Thu Nga

 

MSSV: 1013268

Nghiên cứu chế tạo hạt nano vàng, ứng dụng hạt nano vàng trong cảm biến sinh học

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

             ThS. Ngô Võ Kế Thành

CBPB: TS. Nguyễn Hoàng Phương Uyên

 

Gold nano-particles: Synthesis, characterization and its applications in biosensor

 

8

Cao Thị Thanh Linh

 

MSSV: 1013258

Nghiên cứu và khảo sát tính năng quang xúc tác của hệ vật liệu Cu2O/ZnO nanorod trong vùng khả kiến

CBHD: ThS. Nguyễn Hữu Kế

CBPB: ThS. Phan Thị Kiều Loan

 

Photocatalytic property of Cu2O/ZnO nanorod structure in visible light region

 

 

Chiều (Bắt đầu lúc 13h00)

9

Nguyễn Nguyên Thiên Phú

 

MSSV: 1013134

Chế tạo chấm lượng tử PbS ứng dụng vào điện cực anode trong pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

              ThS. Huỳnh Chí Cường

CBPB: TS. Lê Văn Ngọc

 

Synthesis of PbS quantum dots and their  application in anode electrode  of quantum dot dye-sensitized solar cell  

 

10

Ngô Thị Ái Nghĩa

 

MSSV: 1013271

Nghiên cứu chế tạo điện cực anode quang TiO2:Ag/CdS/CdSe hướng tới nâng cao hiệu suất pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

              ThS. Huỳnh Chí Cường

CBPB: TS. Lê Văn Ngọc

 

Optimal design and fabrication of TiO2:Ag/CdS/CdSe optical anode electrode for enhancing efficiency of quantum dot dye-sensitized solar cell

 

11

Lê Thị Minh Huệ

 

MSSV: 0913203

Ứng dụng phổ Raman và phổ phát quang nghiên cứu tính chất quang TiO2/CdS/QDs CdSe/ZnS

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

              ThS. Huỳnh Chí Cường

CBPB: TS. Lê Văn Ngọc

 

Raman and photoluminescence spectra of TiO2/CdS/QDs CdSe / ZnS

 

12

Phạm Thiên An

 

MSSV: 1013004

Tìm hiểu về năng lượng liên kết W-O trong màng oxit vônfram dựa trên phép phân tích phổ XPS

CBHD: TS. Lê Văn Ngọc

CBPB: ThS. Huỳnh Chí Cường

 

Studying the binding energy of W-O bond in Tungsten oxide based on the analysis of XPS spectrum

 

13

Lê Trương Kiều Oanh

 

MSSV: 1013278

Thiết kế, chế tạo và ảnh hưởng của từ trường ngoài lên sự phóng điện của hệ magnetron phẳng

CBHD: TS. Lê Văn Ngọc

CBPB: TS. Lâm Quang Vinh

 

Design, fabrication and influence of external magnetic field on plasma discharge  of the planar magnetron system

 

14

Vũ Nhật Minh

 

MSSV: 1013102

Nghiên cứu chế tạo mẫu nhiệt kế nhiệt dung thấp

CBHD: TS. Lê Văn Ngọc

CBPB: ThS. Phan Thị Kiều Loan

 

Optimal design and fabrication of the thermometer with low heat capacity