Danh sách HVCH khóa 23, 24 thực hiện luận văn trong năm 2016

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NĂM 2016

Khóa K23 – Chuyên ngành Quang Học

STT

Họ và Tên

Đề tài

1

Lê Thị Hậu

CBHD: PGS.TS. Lâm Quang Vinh

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của nano vàng dạng thoi (bi pyramids) hướng đến ứng dụng trong cảm biến sinh học

2

Lê Anh Duy

CBHD: PGS.TS. Lâm Quang Vinh

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu ZnS pha tạp Mn nhằm ứng dụng trong mực in

 

Khóa K23 – Chuyên ngành Vật Lý VT & ĐT (hướng ứng dụng)

STT

Họ và Tên

Đề tài

1

Đỗ Thị Nga

CBHD: TS. Trần Cao Vinh

Sử dụng phiếm hàm mật độ DFT để tính toán độ dẫn điện của màng ZnO pha tạp H

2

Nguyễn Thị Hồng Thắm

CBHD: TS. Đỗ Hữu Quyết

Nghiên cứu và chế tạo tấm tản nhiệt dán tản nhiệt trên cơ sở vật liệu nano composite cho thiết bị điện tử

 

Khóa K24 – Chuyên ngành Quang Học

STT

Họ và Tên

Đề tài

1

Trần Nguyễn Khánh Vân

CBHD: PGS.TS. Dương Ái Phương, TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Chế tạo và khảo sát tính quang xúc tác của màng cấu trúc dị thể MoS2/TiO2.

2

Lương Xuân Toàn Nguyên

CBHD: PGS.TS. Dương Ái Phương, TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Nghiên cứu tính chất quang điện của lớp đồng (I) oxit (Cu2O) dẫn điện loại p pha tạp nito ứng dụng vào pin mặt trời

3

Lê Huỳnh Hoài Bão

CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hấp thu CZTS bằng phương pháp solgel

4

Phạm Thị Thu Hiền

CBHD: TS. Lê Văn Ngọc

Chế tạo màng mỏng oxit vonfram pha tạp titan bằng kỹ thuật phún xạ magnetron dc từ bia kim loại

5

Vương Nguyễn Phương Loan.

CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Chế tạo và khảo sát cấu trúc và tính chất quang điện của màng mỏng hấp thu CZTSSe

6

Đinh Thị Thanh Tâm

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano ZnO 1D

7

Hoàng Đoàn Bảo Sơn

CBHD: PGS.TS. Dương Ái Phương, TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Khảo sát tính chất quang điện của màng mỏng ZnO pha tạp Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron dc

8

Tăng Quan Dược

CBHD: PGS.TS. Lâm Quang Vinh - TS. Đoàn Đức Chánh Tín

Sử dụng các phương pháp quang phổ trong phân tích liposome bọc curcumin

9

Lư Quế Hương

CBHD: TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

Mô phỏng truyền năng lượng không dây với vật liệu chiết suất âm

10

Nguyễn Đặng Bích Nga

CBHD: TS. Võ Văn Ớn

Mô phỏng siêu vật liệu hấp thụ mạnh sóng điện từ trong miền gigahezt

11

Trần Hà Thái

CBHD: TS. Lê Trấn

Nghiên cứu và chế tạo màng dẫn điện trong suốt loại N SnO2 pha tạp Ta trên đế thạch anh

12

Huỳnh Minh Tiến

CBHD: PGS.TS. Lâm Quang Vinh -TS. Đoàn Đức Chánh Tín

Nghiên cứu và chế tạo điện cực Platin (Pt) và điện cực tham khảo bạc/bạc clorua dạng màng mỏng tích hợp trên cùng một con chip - ứng dụng trong cảm biến điện hóa.

13

Nguyễn Đằng Trai

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2/Ag

14

Nguyễn Phước Ân

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Nghiên cứu và phát triển hệ thống chưng cất nước sử dụng nắp AZO và đáy NiOx

15

Trần Thị Bé Vững

CBHD: TS. Lê Thị Quỳnh Anh

Xác định chiết suất phi tuyến và hệ số hấp thụ phi tuyến của aniline blue và acid blue 29 bằng laser He-Ne

16

Phạm Thanh Tuấn Anh

CBHD: TS. Trần Cao Vinh

Kết hợp các pp phân tích quang phổ và các pp phân tích khác trong việc nc ảnh hưởng của đồng pha tạp Ga và H lên tính chất dẫn điện trong suốt và cấu trúc của màng mỏng ZnO được chế tạo bằng pp phún xạ

17

Bùi Thị Tuyết Nhung

CBHD: PGS.TS. Trần Quang Trung

Khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu cấu trúc 2 chiều (graphene, photphorene, MoS2).

18

Hồ Thị Ngọc Lan

CBHD: PGS.TS. Trần Quang Trung

Khảo sát tính năng quang xúc tác màng tổ hợp MoO3(WO3)/TiO2/graphene

19

Võ Thị Kim Tài

CBHD: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc, tính chất quang điện của tiếp xúc dị thể n-MoS2/P-Si (100) bằng phương pháp hóa ướt

20

Đinh Thị Trà Mi

CBHD: TS. Trần Thị Thanh Vân

Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của vật liệu gốm thủy tinh SiO2-ZnO pha tạp europium.

21

Dương Thị Hà Trang

CBHD: TS. Trần Cao Vinh

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng TiO2/nafion ở nhiệt độ thấp định hướng nâng cao hiệu suất của pin nhiên liệu sử dụng methanol trực tiếp.

22

Nguyễn Hoàng Nam

CBHD: TS. Võ Văn Ớn

Xây dựng các bộ thí nghiệm vật lý điều khiển không dây trên điện thoại di động

Một số thông tin tham khảo thêm:

1.Khung chương trình đào tạo sau đại học 

2.Thông tin việc làm cho học viên cao học