Nhà xuất bản Taylor and Francis tặng tài khoản truy cập tạp chí Khoa học kỹ thuật miễn phí

Nhà xuất bản Taylor and Francis tặng tài khoản truy cập tạp chí Khoa học kỹ thuật miễn phí

Nhân dịp thành lập các tạp chí Khoa học và kỹ thuật mới, NXB Taylor and Francis gửi tặng độc giả tài khoản truy cập các tạp chí này miễn phí. Địa chỉ truy cập:

http://explore.tandfonline.com/page/est/new-journals-science-and-technology/science-and-technology

Nếu không thể truy cập, xin quí thầy cô đăng nhập bằng tài khoản sau:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pass: 123456789

Tài khoản này có giá trị đến ngày: 31/12/2013