HỢP TÁC

Bộ môn vật lý ứng dụng có hợp tác sâu rộng với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước:

-Viện vật lý thành phố Hồ Chí Minh.

-Liên đoàn địa chất miền Nam

-Phòng thí nghiệm công nghệ nano, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

-Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

-University of Mary Washington