TÀI NGUYÊN HỌC TẬP

I.Ebook dành cho cán bộ và sinh viên Bộ Môn Vật Lý Ứng Dụng:

https://drive.google.com/a/hcmus.edu.vn/folderview?id=0B6ue0CPI1AOFemYxcG9TcS1XTTQ&usp=sharing#

II.Tài liệu ôn tập kiến thức cho học viên cao học và sinh viên:

https://www.mediafire.com/?ziecnvauqp43l#s6ys2h314122f

III. MỘT  SỐ NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM I VÀ NĂM II:

1.Các giáo trình của NXB Đại học quốc gia TPHM do giảng viên Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên biên soạn (có bán tại quầy giáo trình -Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên).

2.Ảnh động 3 chiều mô tả các hiện tượng vật lý:

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/EM/CircPol/CircPol.html

2.1.Đại học Colorado (đã được dịch sang tiếng Việt):

http://phet.colorado.edu/vi/simulations/category/physics

2.2.Trang web của Adrien Willm:

http://www.ostralo.net/3_animations/animations_phys_optique.htm

2.3.Khoa kỹ thuật điện, Đại học bang Arizona (Mạch điện, hạt nhân, các thiết bị cung cấp điện):

http://holbert.faculty.asu.edu/flash.html

2.4. David M.Harrison, khoa vật lí, đại học Toronto (Sự hỗn loạn, Cơ học cổ điển, Điện và từ, Cơ học chất lỏng, Micrometer Caliper, Hạt nhân, Quang học, Máy hiện sóng, Cơ học lượng tử, Thuyết tương đối, Sóng âm, Vectors, Sóng):

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/#em

2.5.Một trang mô phỏng của Nga:

http://physics-animations.com/

3. Một số sách của NXB Giáo dục và NXB ĐHQG Hà Nội dưới dạng ebook. Các bạn xem cuốn nào hay rồi lên thư viện mượn về xem nhé.

Ebook dành cho sinh viên năm II:

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JJJMzJbJcwYmlMWG5CMDJ5Tzg&usp=sharing

Link dự phòng:

https://www.mediafire.com/folder/zc8ggaw838skd/Ebook_nam_II

Ebook dành cho sinh viên năm I:

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JJJMzJbJcwTnhLNlRWeWluUm8&usp=sharing

Link dự phòng:

https://www.mediafire.com/folder/02qcurzbht4qa/Ebook_nam_I